Aktualne dotacje — DOLNOŚLĄSKIE

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Projekty B+R przedsiębiorstw

W terminie od 15 lutego do 8 kwietnia 2024 roku będzie proradzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP oraz konsorcja tych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi jak i dużymi przedsiębiorstwami.  Środki z tego działania zostaną przeznaczone na projekty obejmujące przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.  Miejsce realizacji projektu to województwo dolnośląskie

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 45% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji.
Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Zielone inwestycje w MŚP

Do 7 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do konkursu przeznaczonego dla przedsiębiorstw MŚP działających na terenie województwa dolnośląskiego, które planują realizację projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zużycia energii elektrycznej, a także wsparcia w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.  Dotacja obejmie m.in. takie działania jak instalacja OZE wraz z magazynem energii, termomodernizacja budynków i modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *