Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to działanie, które ma na celu wsparcie firm chcących zrealizować inwestycję mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Początek drugiego naboru w ramach tego działania został zaplanowany na 25 kwietnia 2024 roku, a przewidziana alokacja to blisko 660 mln zł.

28 marca 2024 roku został ogłoszony nabór wniosków do drugiej edycji działania w ramach programi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodami, którym jest Kredyt Ekologiczny. W ramach tego działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. 

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna, którą będzie dofinansowanie  przeznaczone na spłatę części kredytu ekologicznego zaciągniętego w związku z realizacją inwestycji.

Cel: Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty, lub procesy.  

Na co: 

  • modernizacji posiadanej infrastruktury  produkcyjnej;
  • modernizacja budynków;
  • zakup, instalacja oraz modernizacja instalacji OZE. 

Poziom dofinansowania:  

  • Wielkość wsparcia wyniesie od 25% do 80% w zależności o lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i rodzajów wydatków;   

Dla kogo:

  • mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa (do 3 000 pracowników).

Budżet konkursu:  

  • 660 mln zł (152572200 EUR).  

Harmonogram konkursu:   

  • Ogłoszenie naboru: 28 marca 2024 roku;
  • Rozpoczęcie naboru: 25 kwietnia 2024 roku;
  • Zakończenie naboru: 25 lipca 2024 roku.

Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym. Dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu (brak wymogu wniesienia wkładu własnego).

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący.  

Po więcej szczegółów związanych z projektem oraz przygotowaniem wniosku zapraszamy do kontaktu bezpośredniego — chętnie pomożemy!  

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *