Doradztwo inwestycyjne

Zdiagnozowanie potrzeb inwestycyjnych klienta, określenie szans rynkowych oraz zestawienie możliwości finansowania, to trzy elementy, które wpływają na decyzję o wyborze odpowiedniego projektu i dofinansowanie.


Wspieramy naszych klientów w całym procesie decyzyjnym, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, formę prawną, trendy rynkowe, terminy realizacji projektu, charakter inwestycji.

Dzięki tak wnikliwej i wieloelementowej analizie klient jest w stanie poznać prawdziwy potencjał projektu i zaplanować kolejne działania wpływające na budowanie silnej pozycji rynkowej.

W ramach świadczonych przez nas usług doradczych:

  • Dopasowujemy dotację do Twoich potrzeb, 
  • Doradzamy w zakresie innowacji,  
  • Opracujemy Mapy Drogowej, Biznesplany, Studia Wykonalności.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *