O nas

Budowane od 2014 roku doświadczenie w ocenie projektów unijnych pozwoliło firmie DUE Consulting na stworzenie mocnej pozycji na rynku w obszarze dotacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas oceniania wniosków unijnych nasi eksperci mogą przyjąć szeroką perspektywę podczas ich opracowywania.


Uważamy, że najlepsze rezultaty daje podejście procesowe, oparte o diagnozę i zakończone wdrożeniem. Specjaliści, którzy tworzą naszą firmę, są rzetelnie dobierani.
Liczą się dla nas dyplomy ukończenia renomowanych uczelni, międzynarodowe licencje i rozległe kwalifikacje, jednak nie to jest najważniejsze. Do najważniejszych wartości zaliczamy: uczciwość, odpowiedzialność, zaangażowanie, współpracę, otwartość, szacunek, chęć rozwoju własnego i wspierania w rozwoju innych.


Jesteśmy specjalistami w projektach powiązanych z inwestycjami przedsiębiorstw opartymi o wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, współpracujemy z uczelniami z całej Polski. Naszym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wsparcia w pozyskiwaniu dotacji, ale także w planowaniu, realizacji projektów oraz prowadzeniu i wdrażaniu prac badawczo rozwojowych.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *