Ścieżka SMART dla konsorcjów

Ścieżka SMART – projekty realizowane w konsorcjach

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe.

W terminie od 15 grudnia 2023 roku do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony kolejny nabór wniosków do konkursu Ścieżka Smart, który tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach.

 Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z:

 • dużych przedsiębiorstw lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Wnioski w ramach tego naboru należy składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nabór dla konsorcjów, który będzie prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest zaplanowany na przełom kwietnia i maja 2024 roku. 

Projekty w ramach Ścieżki Smart realizowane przez konsorcja powinny opierać się na projektach modułowych obejmujących jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe  lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych. W przypadku konsorcjów, w skład których wchodzą duże przedsiębiorstwa Moduł B+R jest obligatoryjny. 

Projekty w ramach Ścieżki Smart kierowanej dla konsorcjów muszą wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.  Łączna alokacja na projekty, które otrzymają wsparcie w ramach tej rundy, wynosi łącznie 1 335 mln PLN.

Moduły dla projektów Ścieżki Smart:

 • Moduł B+R — obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury B+R, koszty budowy prototypów, linii pilotażowych),
 • Moduł Wdrożenie Innowacji — obejmuje koszty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy (np. nieruchomości, środki trwałe, oprogramowanie, licencje),
 • Moduł Cyfryzacja — wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw,
 • Moduł Zazielenieni Przedsiębiorstw — wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego,
 • Moduł Internacjonalizacja — obejmuje m.in. koszty udziału w tragach,
 • Moduł Infrastruktura B+R — koszty utworzenia lub rozbudowy centrum B+R,
 • Moduł Kompetencje — koszty związane z podnoszeniem kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej.

Maksymalny poziom wsparcia może w ramach Ścieżki Smart może wynieść do 80% wartości projektu. Koszty inwestycyjne są finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *