Audyt technologiczny

Audyt technologiczny jest narzędziem diagnostycznym stosowanym do określenia bieżącej kondycji organizacji oraz mającym zastosowanie w planowaniu jej rozwoju.
Zwykle wykonanie i wykorzystanie danych z audytu jest związane z przygotowywanie projektu, obniżeniem kosztów, zmian struktury właścicielskiej w przedsiębiorstwie czy wyceną spółki. 

Audyt technologiczny obejmuje:

  • badanie dokumentów (eksploatacyjnych i technicznych), organizacji i produkcji;
  • analizę stanu obiektów;
  • sprawdzanie urządzeń pomiarowych;
  • sprawdzenie zgodności dokumentów z wymaganiami prawnymi i innymi przepisami;
  • oszacowanie kosztów energii;
  • opracowanie zaleceń dotyczących korygowania wykrytych błędów;
  • sporządzanie raportów;
  • sporządzenie planu usprawnienia działalności produkcyjnej.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *