Zarządzanie projektami unijnymi

Kompleksowe zarządzanie realizacją i monitorowanie całego przebiegu procesu wdrożenia projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, to bardzo pracochłonny etap, w którym również oferujemy nasze wsparcie.


Co on obejmuje? Nadzór nad harmonogramem projektu, przygotowanie wniosków o zaliczki, wniosków refundacyjnych, opisywanie dokumentów księgowych, weryfikowanie wydatków pod kątem zgodności z warunkami umowy o dofinansowanie, przygotowywanie zapytań ofertowych i procedur przetargowych zgodnych z bieżącymi ustawami.


Prawidłowa i sumienna współpraca z jednostką ma bezpośrednie przełożenie na szybkość przepływów pieniężnych, czyli terminowe wypłaty dotacji.

Poprawny przebieg projektu to gwarancja na sprawne i bezproblemowe rozliczenie, co dla większości naszych klientów jest bardzo ważne. Dlatego na tym etapie gwarantujemy nasze pełne wsparcie.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *