dotacje unijne

Na co można wziąć dotacje z unii?

Jak przedstawiają, dane z Ministerstwa finansów od początku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przeznaczone została kwota ponad 235 miliardów Euro dla naszego kraju. Powyższe informacje uwzględniają dotacje przeznaczone do końca marca 2023 roku. Dotacje unijne cały czas są przydzielane, należy tylko zapoznać się z programami, aby dowiedzieć się, na co można wziąć dotacje z unii.

Podział dotacji unijnych 

Aktualnie dotacje unijne przeznaczane na projekty badawczo-rozwojowe = rozpisane na lata 2021-2027  i to właśnie w nich opisane jest, na co  dostępne są dotacje unijne. Przeznaczona kwota w ramach czwartej perspektywy z unii sięga ponad 76 miliardów Euro.

Środki unijne, które są przyznawane w latach 2021-2027 podzielone zostały procentowo 60 do 40. Krajowy poziom wsparcia będzie wynosił 60%, natomiast fundusze, które zostaną, przeznaczone na programy regionalne dla 16 polskich województw wyniosą 40% z całości przyznawanych środków.

Poniżej zostało opisane, na co można wziąć dotacje unijne w teraźniejszych latach, aby było to zgodne z założeniami przyznawania dotacji.

Na co można przeznaczyć dotacje unijne

Przedsiębiorcy zastanawiają się, na co dostępne są dotacje z unii oraz w jaki sposób można je wykorzystać. Dotacje z unii są zróżnicowane, stworzone pod różnorodne programy, projekty badawczo-rozwojowe, aby dużo osób mogło z nich skorzystać. 

Dotacje unijne dostępne są m.in.:

 • na projekty badawczo-rozwojowe
 • na rozwój cyfryzacji
 • na ochronę środowiska
 • na ochronę klimatu
 • na rozwój edukacji
 • na innowacje i robotyzację 

Programy 2021-2027, na co można przeznaczyć dotacje unijne

Spis programów, objętych w ramach perspektywy z nazwą, krótkim opisem oraz ilością środków przeznaczonych z unijnego budżetu:

 • Infrastruktura i środowisko – na co można pozyskać dotacje unijne? Na inwestycje mająca na celu ulepszenie transportu publicznego, budowę dróg, kolei,  przeznaczona kwota 25,1 mld €
 • Inteligentny rozwój – dotacja przeznaczona na innowacyjny biznes,   przeznaczona kwota  8 mld €
 • Sprawiedliwa transformacja – wsparcie dedykowane dla regionów górniczych, przeznaczona kwota 4,4 mld €
 • Wiedza, edukacja, rozwój – w jaki sposób można wykorzystać dotację unijną- na rozwój żłobków, nauki oraz wsparcie społeczeństwa, kwota wsparcia 4,3 mld €
 • Polska Wschodnia – dotacja przeznaczona w ramach rozwoju województw z Polski Wschodniej, kwota 2,5 mld €
 • Polska cyfrowa – dotację z unii, dostępne na rozwój cyfryzacji, kwota 2 mld €
 • Europejska współpraca terytorialna – program dla wsparcia transgranicznego, kwota dofinansowania 0,56 mld €
 • Pomoc techniczna – na co można wziąć dotacje z UE- na wsparcie dla przedsiębiorstw, które wdrażają fundusze z Unii Europejskiej, kwota 0,5 mld €
 • Rybactwo i morze – wspieranie rybołówstwa, kwota dotacji 0,5 mld €
 • Pomoc żywnościowa – wsparcie dla osób, które doświadczyły ubóstwa, kwota 0,2 mld €

Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Pytanie, na co dostępne są dotacje unijne, dla przedsiębiorców zadawane jest niejednokrotnie. Dotacje unijne dla firm ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorstwa, jego automatyzację, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań

Kolejną rzeczą, na co można, przeznaczyć dotacje unijne jest wsparcie merytoryczne, tworzenie oraz udział w szkoleniach, rozwijanie przedsiębiorstwa w obszarze marketingu internetowego oraz branży e-commerce.

Dotacje unijne występują w podziale dla wyznaczonych województw, regionów lub dla całej Polski.

Pytania i odpowiedzi

Na co można wziąć dotacje z unii?

Dotacje z unii można wziąć m.in. na rozwój cyfryzacji, robotyzacji, ochronę środowiska, klimatu zgodnie z tym, co zostało  określone w projektach.

Na jakie lata rozplanowane są aktualne projekty, na co dostane dotacje z UE?

Aktualne projekty zaplanowane są na lata 2021- 2027.

Jaka jest planowana całkowita kwota dotacji w latach 2021-2027?

W latach 2021- 2027 kwota do rozplanowania, na co można przeznaczyć dotacje unijne to ponad 76 miliardów €.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *