Dotacje z unii europejskiej

Kto może dostać dofinansowanie z UE?

Kto może dostać dotację z Unii?

Dofinansowaniem z Unii Europejskiej jest zainteresowanych wiele firm oraz osób fizycznych. Nie każdy jednak może otrzymać dotację unijną, trzeba bowiem spełniać określone warunki, jakie zostały wyznaczone dla każdego konkursu. Jeśli interesuje się kto może dostać dofinansowanie z UE, przeczytaj ten artykuł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE?

Dotację z Unii Europejskiej można otrzymać pośrednio oraz bezpośrednio. Bezpośrednio otrzymują ją podmioty, które ubiegają się o dotację, a pośrednio z dotacji korzysta osoba, która uczestniczy w dofinansowanych projektach organizowanych przez inną instytucję, są to np. kursy, szkolenia.

A więc kto może dostać dotację z Unii? O dofinansowanie z Unii Europejskiej mogą ubiegać się:

 • firmy
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne
 • organizacje pozarządowe
 • startupy
 • sektor B+R

Jakie firmy mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej?

Obecnie przedsiębiorstwa mogą korzystać m.in. z nowego i największego działania programu Funduszy  Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki FENG 2021 – 2027,  programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko FEnIKS 2021 – 2027  czy programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) .

Jakie firmy mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej? Poniżej podane zostały przedsiębiorstwa, które mogą złożyć wniosek o dofinansowanie dla swojej firmy:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich konsorcja;
 • duże przedsiębiorstwa lub ich konsorcja;
 • konsorcja przedsiębiorstw MŚP z przedsiębiorstwami innymi niż MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub organizacyjnymi pozarządowymi;
 • mikro i małe przedsiębiorstwa, które rozwijają pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa społeczne, istniejące w obszarze działania LGD.

Jakie firmy mogą ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej? Aby dokładniej dowiedzieć się, jakie firmy mogą ubiegać się o dotacje unijne i czy Twoje przedsiębiorstwo wpisuje się w wymagania zawarte w programie, należy znaleźć odpowiedni program który nas interesuje, oraz zapoznać się z jego wytycznymi. Jeśli dofinansowanie, jakie chcesz uzyskać, wpisuje się w cel projektu, możesz składać wniosek o dotację unijną dla firmy.

Osoby fizyczne – kto może dostać dofinansowanie z UE?

Osoby fizyczne również mogą pozyskać dotację z Unii Europejskiej. Komu należy się dotacja z Unii? O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się:

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne, przed 30. rokiem życia, chcące założyć własną działalność gospodarczą, 
 • osoby, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy (niskie wykształcenie, niepełnosprawność, wiek powyżej 50 roku życia, pozostające bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy, odchodzące z rolnictwa, zarabiające poniżej najniższej krajowej);
 • osoby, chcące rozpocząć swój biznes na terenie Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów);
 • osoby mieszkające na wsi, w której działa grupa LGD, chcące założyć własną działalność gospodarczą;
 • osoby chcące założyć własną działalność i są zainteresowane uzyskaniem pożyczki na preferencyjnych warunkach;
 • rolnicy;
 • właściciele domów jednorodzinnych, chcący uzyskać dofinansowanie na instalację OZE do produkcji energii elektrycznej.

Ponadto, można otrzymać również dotację na kształcenie, szkolenia, poszerzanie swoich kompetencji, staże. Poniżej przedstawiono, kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE w formie pośredniej:

 • osoby młode w wieku 15 – 24 lat, którzy nie szkolą się, nie kształcą, nie pracują, zamieszkujące na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;
 • osoby dorosłe, chcące podnosić swoje kwalifikacje poprzez kursy zawodowe, szkolenia z umiejętności cyfrowych;
 • osoby należące do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym (osoby bierne zawodowo, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z gospodarstw domowych, które sprawują opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennych czynnościach, osoby przebywające w pieczy zastępczej);
 • studenci, którzy chcą skorzystać ze staży czy wiz studyjnych.

Jednostki samorządu terytorialnego – komu przysługuje dofinansowanie z UE?

Jednostki samorządu terytorialnego również mogą ubiegać się o dotacje unijne. Komu przysługuje dofinansowanie z UE? Z dotacji unijnych mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, które działają w takich obszarach jak:

 • transport
 • ochrona środowiska
 • infrastruktura społeczna
 • energetyka
 • informatyzacja
 • kultura
 • zdrowie
 • polityka społeczna
 • edukacja
 • turystyka
 • współpraca ponadnarodowa

Organizacje pozarządowe – komu należy się dotacja z Unii?

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej na realizację projektów w następujących obszarach:

 • edukacja
 • integracja społeczna
 • usługi publiczne
 • ekonomia społeczna
 • innowacje społeczne
 • gospodarka o obiegu zamkniętym
 • przyroda
 • infrastruktura

Startupy oraz sektor B+R – kto może ubiegać się o dofinansowanie z UE?

Startupy również mają wiele możliwości ubiegania się o dotację z Unii Europejskiej, a także przedsiębiorcy, prowadzące działalność badawczo – rozwojową. Aby uznać, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo – rozwojową, musi to być działalność:

 • nowatorska
 • twórcza
 • nieprzewidywalna
 • metodyczna
 • możliwa do odtworzenia lub przeniesienia

Podsumowanie – komu przysługuje dofinansowanie z UE?

Podsumowując, o dofinansowanie z Unii może ubiegać się wiele przedsiębiorstw, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, startupy, przedsiębiorstwa działające w sektorze B+R, jak również osoby fizyczne.

Możliwości ubiegania się o dotacje unijne jest wiele, dlatego warto być na bieżąco z aktualnie działającymi programami i złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii, które Ci przysługuje.

Pytania i odpowiedzi

Czy jeśli otrzymałem już dotację unijną, to mogę kolejny raz złożyć wniosek?

To zależy od konkursu. Zdarza się, że otrzymanie wcześniej dotacji nie stoi na przeszkodzie, by otrzymać kolejną, jednak istnieją sytuacje, kiedy poprzez wcześniej otrzymaną pomoc, nie możemy już ubiegać się kolejny raz o to samo. Należy zapoznać się z regulaminem każdego konkursu, gdzie dokładnie określone są warunki przystąpienia w programie.

Jak sprawdzić, czy moja firma może ubiegać się o dotację?

W regulaminie każdego konkursu dokładnie opisane są wymogi uczestnictwa w programach. Twoja firma powinna je spełniać, a Twój projekt powinien wpisywać się w cele konkursu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji na temat tego, czy możesz brać udział w danym konkursie, możesz skontaktować się z najbliższym punktem informacyjnym w Twojej okolicy.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *