dotacje unijne

Jakie są dofinansowania z Unii Europejskiej?

Jakie są dotacje z UE?

Obecnie wiele firm, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, jak i osób fizycznych stara się o dofinansowanie z UE, dlatego warto wiedzieć, jakie obecnie programy są realizowane. Na realizację przedsięwzięć dla Polski Unia przeznaczyła 350 mld złotych. W tym artykule zostały przedstawione aktualne dofinansowania z Unii, a więc, jeśli zadajesz sobie pytanie, jakie są dotacje z UE, koniecznie go przeczytaj.

Na co dofinansowania z Unii?

Obecnie, realizowane są programy Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027. Przeprowadzanych jest aż 8 programów, a ich łączny budżet wynosi prawie 197 mld złotych, z którego mogą skorzystać polskie samorządy, organizacje, firmy, a także reszta społeczeństwa. Z dofinansowania można skorzystać w formie dotacji, pożyczki, szkolenia, czy doradztwa biznesowego.

Poniżej przedstawione zostały obecne programy Funduszy Europejskich oraz podano, na co dofinansowania z Unii mogą być wykorzystane:

1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – 113 mld złotych:

  • ochrona środowiska
  • gospodarka niskoemisyjna
  • nowoczesny transport
  • ochrona zdrowia
  • kultura
  • dziedzictwo narodowe

  2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – 37 mld złotych:

  • projekty innowacyjne, badawczo – rozwojowe, zwiększające konkurencyjność gospodarki

  3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju  Społecznego – 18 mld złotych:

  • zdrowie
  • edukacja
  • opieka nad dziećmi
  • wsparcie pracowników i pracodawców na rynku pracy
  • poprawa sytuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami

  4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 12 mld złotych:

  • ochrona środowiska
  • nowocześniejszy transport
  • rozbudowa połączeń
  • rozwój biznesu
  • rozwój turystyki

  5. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – 9 mld złotych:

  • szerszy dostęp do zaawansowanych e — usług oraz ultraszybkiego internetu
  • podwyższenie poziomu cyberbezpieczeństwa
  • zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników wybranych sektorów oraz przedsiębiorców w zakresie cyberbezpieczeństwa

  6. Fundusze Europejskie dla Rybactwa – 2,3 mld złotych:

  • wdrażanie innowacji w sektorze rybołówstwa oraz jego modernizacja
  • dywersyfikacja działalności

  7. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – 2,4 mld złotych:

  • poprawa sytuacji osób potrzebujących i najuboższych

  8. Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo – 2,2 mld złotych;

  9. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 2 mld złotych:

  • międzynarodowa współpraca biznesowa, naukowa i samorządowa
  • wspieranie wymiany kulturowej ponad granicami miast

  Oprócz programów krajowych istnieją programy regionalne, wspierające rozwój polskich województw. Stanowią one 44% wszystkich funduszy europejskich dla Polski, czyli 153 mld złotych. Jest to największa, jak do pory kwota, jaką Unia Europejska przeznaczyła na realizację przedsięwzięć dla Polski.

  Pieniądze te, przeznaczone są dla 16 województw, w których każde z nich, będzie posiadać własny program regionalny, w którym finansowane będą inwestycje na jego terenie, zaspokajające potrzeby mieszkańców tych regionów, firm i instytucji.

  Na co dofinansowania z Unii dla programów regionalnych?

  Dla 16 programów regionalnych, dotacje unijne przeznaczone są na:

  • rozwój przedsiębiorczości;
  • poprawa infrastruktury społecznej;
  • inwestycje w technologie cyfrowe, energetykę i transport;
  • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury;
  • ochronę środowiska.

  Jakie są dofinansowania dla firm?

  Wielu przedsiębiorców zastanawia się, dla jakich firm przeznaczone są dotacja z Unii oraz jakie są dofinansowania dla firm. Programy Funduszy Europejskich obejmują dotacje unijne dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach Polski Wschodniej, mogą starać się o dotację dla swojej firmy z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności miast, wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw czy zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej. Z programu FEPW mogą skorzystać również: operatorzy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, ośrodki innowacji, parki narodowe, jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PKL S.A. i PKL S.A.

  Przedsiębiorstwa również mogą skorzystać z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Ma on na celu wykorzystywanie zaawansowanych technologii, zwiększenie potencjału w zakresie innowacji i badań, dążenie w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

  Dla większych firm, skierowana jest ścieżka Smart. Aby z niej skorzystać, konieczna jest realizacja prac B+R przez przedsiębiorstwo. Ścieżka Smart może być również dofinansowana na internacjonalizację, rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzację, wdrożenie innowacji.

  Przedsiębiorstwa również mogą skorzystać z dotacji z programów regionalnych. Należy wtedy wybrać program regionalny dla właściwego województwa i sprawdzić, na jakie projekty można dostać dofinansowanie. Każde województwo ma własny program i finansuje inwestycje w jego obrębie.

  Jeśli więc, zastanawiasz się, dla jakich firm dotacja z Unii może być przyznana i czy Twoja firma będzie mogła ubiegać się o dotację, musisz zapoznać się z wymogami każdego krajowego programu z osobna, a także z odpowiednim w Twoim obszarze programem regionalnym. Należy pamiętać, że cel projektu powinien wpisywać się w dany program. Przykładowo, składając wniosek o dotację dla firmy z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, będzie liczyła się innowacyjność projektu, konkurencyjność na tle innych przedsiębiorstw czy rozwój przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

  Pytania i odpowiedzi

  Jaką dotację można otrzymać na otwarcie działalności gospodarczej?

  Na otwarcie firmy można otrzymać dotację unijną z urzędu pracy w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a także dodatkowo wsparcie pomostowe. Wysokość otrzymanego dofinansowania, zależy od urzędu pracy, w jakim składamy wniosek.

  Jakie są dofinansowania z Unii Europejskiej dla rolników?

  Dotacje unijne dla rolników pojawiają się co jakiś czas. Zazwyczaj są to dofinansowania na modernizację gospodarstwa lub dopłaty do pola. Jeśli interesuje się, jakie są dotacje z UE dla rolników, powinieneś obserwować stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Od czego zależy wartość dofinansowania?

  Wartość dofinansowania może różnić się w zależności od programu dofinansowania, jego budżetu, regionu, rodzaju projektu i jego celów oraz bieżących regulacji.

  powrót do listy aktualności

  Wypełnij formularz

  Skontaktujemy się w ciągu 24h

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *