Flaga unii europejskiej - dueconsulting

Jakie korzyści daje pozyskanie dotacji unijnej?

Coraz częściej realizowane są przedsięwzięcia finansowane ze środków z dotacji unijnych. Z łatwością można dostrzec bardzo dużo zrealizowanych projektów ze środków unijnych, dzięki tablicom informacyjnym, które mają na celu oznaczanie miejsc realizacji inwestycji. Pozyskanie dofinansowania z Unii ma ogrom zalet, jednak również pojawiają się wady, bowiem złożenie wniosku oraz rozliczenie inwestycji dla dużej części osób może przynieść wiele trudności. Przyznanie środków unijnych jest wymagającym procesem, do którego potrzeba wiele czasu i zaangażowania. Czy warto korzystać z dotacji unijnych? Co dają środki unijne? Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa daje pozyskanie dotacji? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule. 

Co dają środki unijne?

Dofinansowanie z Unii można otrzymać w formie dotacji bezzwrotnej (która jest przyznawana najczęściej) oraz w formie instrumentów finansowych. Przypomnijmy, kto może ubiegać się o dofinansowanie z Unii:

  • firmy
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne
  • organizacje pozarządowe
  • startupy
  • sektor B+R

Środki unijne wykorzystywane są na wiele sposobów, m.in.: budowa budynków, zakup maszyn i urządzeń, szkolenia pracowników, doposażenia stanowisk pracy i wiele innych. Natomiast to, na co możemy przeznaczyć środki unijne, określone jest w dokumentacji danego projektu, która szczegółowo opisuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

A więc co dają środki unijne? Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej można inwestować w nowoczesne technologie, automatyzację procesów czy badania i rozwój w firmie, a to zwiększa konkurencyjność oraz dochody przedsiębiorstwa. Zwiększa się konkurencyjność gospodarek państw UE, podejmowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów oraz podejmowana jest walka z bezrobociem.

Korzyści z dotacji unijnych

Pozyskanie dotacji unijnej daje wiele zalet. Przede wszystkim, dzięki funduszom unijnym, przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na zakup nowego auta, organizację szkoleń dla pracowników czy zastosowanie innowacyjnych technologii. Bez środków unijnych, wiele firm nie podjęłoby decyzji na realizację takich inwestycji. Zwiększa to konkurencyjność gospodarki, a dzięki wprowadzonym nowym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa stają się istotnymi partnerami biznesowymi.

Korzyści z dotacji unijnych są również dla ekosystemu. Sporo projektów ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Wiele naborów takie projekty stawia na pierwszym miejscu.

Dla funduszy unijnych, jedną z podstawowych zasad horyzontalnych jest zasada wyrównania szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy. Dzięki temu, zwiększa się włączenie społeczne grup narażonych na wykluczenie, czyli wyrównują się szanse dostępu do pracy dla kobiet i mężczyzn, następuje aktywizacja osób bezrobotnych i z niepełnosprawnościami. W efekcie korzystanie z funduszy unijnych przynosi rezultaty nie tylko przedsiębiorstwom, ale również każdemu obywatelowi.

Wady dotacji unijnych

Pomimo wielu korzyści z dotacji unijnych, jest również kilka wad. Należy bowiem przejść skomplikowaną procedurę, aby otrzymać środki. Uzupełniając wniosek i wymagane załączniki, dobrze jest znać aktualne przepisy i wytyczne. Jest to ważne, aby projekt miał szansę na przyznanie dofinansowania. Sporządzając wniosek, należy precyzyjnie opisać planowaną inwestycję, opracować analizę finansową oraz rzeczowo-finansowy harmonogram realizacji inwestycji, a także dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, które czasem należy pozyskać z odpowiednich instytucji. Warto też wiedzieć o konieczności przetrzymywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu nawet przez wiele lat.

Następną wadą dotacji unijnych jest długi czas rozpatrywania wniosku. Czasem może powodować to wstrzymanie prac w firmie i opóźnianie realizację planów. Oprócz tego, należy wspomnieć o procesie rozliczania środków, które są przelewane dopiero po złożeniu wniosku o płatność. Należy też pamiętać, że opóźnienie wydatkowania środków wiąże się z poinformowaniem instytucji nadzorującej, a czasem nawet sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

Czy warto korzystać z dotacji unijnych?

Wielu beneficjentów zniechęca się z wypełnieniem wniosku o dotację ze względu na trudności ze sporządzeniem wniosku, a następnie rozliczaniem inwestycji. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ pomóc w tym może firma, która na co dzień zajmuje się wypełnianiem wniosków o dofinansowanie z Unii. Taką usługę oferuje firma DUE Consulting, dlatego warto powierzyć jej ten obowiązek, aby nie martwić się dokumentacją, ale cieszyć z pozyskanej dotacji.

Składając wniosek, Wnioskodawca jest zobligowany do zaplanowania całej inwestycji, od potrzebnych środków i czasu realizacji, po możliwe ryzyka, jakie mogą się pojawić. To pozwala zwiększyć szansę powodzenia przedsięwzięcia i zdecydować się na krok, który rozwinie firmę.

Podsumowując, dotacje unijne są niezwykłą inwestycją dla firm. Sam proces pozyskiwania dotacji zabiera dużo czasu i wymaga wydatków, jednak korzyści znacznie przewyższają koszty sporządzenia wniosku, dlatego zakup usługi opracowania wniosku można uznać jako inwestycję w rozwój firmy.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *