Harmonogram konkursów FENG na 2023 rok

Znamy już harmonogram programu FENG na 2023 roku. Pierwsze konkursy kierowane do przedsiębiorstw zostaną ogłoszone już na początku lutego i w tym miesięcy również rozpocznie się nabór. Warto się pospieszyć, ponieważ aktualna formuła konkursów daje liczne możliwości wykorzystania dotacji.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach naborów zaplanowanych na 2023 rok to blisko 4,7 mld euro, czyli ok. 21 mld zł. To ok. 60% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu w obecnej perspektywie 2021-2027. Wsparcie w ramach programu jest kierowane przede wszystkim do firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes.

Już 7 lutego 2023 roku zostanie ogłoszony nabór do pierwszej rundy konkurs w ramach Priorytetu I — Wsparcie dla przedsiębiorstw. Działanie 1.1 Ścieżka Smart jest dedykowana do wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od wielkości, działających samodzielnie lub w konsorcjach.

W ramach pierwszej rundy Ścieżki Smart przewidziano rekordowe wsparcie projektów na kwotę 4 450 mln zł. W kolejnych miesiącach zostaną ogłoszone nabory do kolejnych rund o niższej alokacji środków, z zastrzeżeniem organizatora o możliwości aktualizacji harmonogramu na koniec każdego kwartału.

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe, do których zaliczamy moduły obowiązkowe — badawczo — rozwojowy lub moduł wdrożenia innowacji, oraz moduły dodatkowe — w tym cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, infrastruktura B+R, kompetencje.

Kategorie kosztowe zaliczane do dofinansowania są dopasowane do wybranych modułów i mogą obejmować: 

  • Pokrycie kosztów pracowników zaangażowanych w realizację projektu; 
  • Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu; 
  • Zakup środków trwałych i oprogramowania; 
  • Zakup aparatury badawczej; 
  • Inwestycję w promocję projektu; 
  • Fundusze na internacjonalizację, w tym udział w targach i nawiązywanie partnerstw międzynarodowych;
  • Oraz wiele innych.

Projekty tworzone są w taki sposób, aby każdy przedsiębiorca mógł dopasować zakres projektu do własnych potrzeb.

Dodatkowo, w ramach ogłoszonego harmonogramu naborów do konkursów FENG, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takich rozwiązań jak Kredyt Technologiczny czy Kredyt Ekologiczny dla projektów dotyczących wdrożenia innowacji oraz rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.


Kredyt na innowacje technologiczne umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacji technologicznych. Ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: dłużne w formie kredytu z banku komercyjnego oraz bezzwrotne w formie dotacji. Część dotacyjna ma zachęcić firmy do inwestycji w projekty, które wymagają badań, ale nie gwarantują szybkie stopy zwrotu.

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie wprowadzane w ramach programu FENG. Jego mechanizm jest zbliżony do działania kredytu technologicznego, a premia przyznana w formie dotacji może zostać przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego w celu realizacji projektów polegających na modernizacji posiadanej infrastruktury oraz zakupu nowej lub wymianie instalacji OZE. Efektem takiej inwestycji musi być zwiększenie energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie. 

Pula wszystkich zaplanowanych w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki jest bardzo szeroka i  dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.
 
Nie czekaj — jesteśmy po to, żeby Ci pomóc!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *