dotacje unijne

Kredyt technologiczny

W perspektywie finansowej 2021-2027 Unia Europejska skoncentrowała swoje wysiłki m. in. na wspieraniu przedsiębiorstw we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Kredyt technologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest kluczowym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców, którzy aspirują do uczynienia swoich firm bardziej konkurencyjnymi i nowoczesnymi poprzez inwestycje w technologię i innowacje.

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny z dotacją jest to rodzaj finansowania dostępny dla przedsiębiorstw, który ma na celu promocję projektów związanych z wdrożeniem nowych technologii.

Jest to instrument wsparcia firm, który umożliwia przedsiębiorcom zrealizowanie inwestycji technologicznej.

Kredyt technologiczny BGK jest udzielany w formie bezzwrotnej dotacji, która ma na celu pokrycie części kapitałowej kredytu przeznaczonego na wdrożenie innowacyjnej technologii. Wsparcie finansowe jest przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach współpracy z bankami kredytujacymi. 

Dla kogo kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny z dotacją jest skierowany do przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • należą do sektora MŚP, czyli mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw
 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski,
 • posiadają zdolność kredytową.

Do kiedy kredyt technologiczny?

Najbliższa tura naboru wniosków o kredyt technologiczny BGK przewidziana jest na drugą połowę 2024 roku.

Na co przeznaczyć środki z kredytu technologicznego?

Dofinansowanie należy przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznej, której głównym celem jest nabycie nowej technologii i jej wdrożenie lub implementacja nowej własnej technologii, która umożliwi wytwarzanie innowacyjnych produktów bądź usług.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki kwalifikowane takie jak np.: 

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, 
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych, 
 • nabycie robót i materiałów budowlanych, 
 • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, 
 • raty z tytułu umowy leasingu, 
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, 
 • koszty związane z uzyskaniem patentów.

Kredyt technologiczny z dotacją krok po kroku

Proces uzyskania kredytu technologicznego z dotacją można podsumować w kilku krokach:

 1. Przygotowanie biznes planu.
 2. Złożenie wniosku w banku komercyjnym o wydanie promesy kredytowej i ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
 3. Złożenie wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu Kredytu Technologicznego.
 4. Przyznanie kredytu przez bank komercyjny.
 5. Realizacja projektu inwestycyjnego.
 6. Spłata części kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Które banki udzielają kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny BGK można dostać tylko w bankach komercyjnych, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aby sprawdzić aktualną listę banków kredytujących, należy odwiedzić stronę internetową Banku Gospodarstwa Krajowego. Wystarczy przejść do sekcji „Programy i fundusze”, wybrać „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, następnie kliknąć „Kredyt technologiczny” i przejść do zakładki na „Banki kredytujące„.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Poziom dofinansowania waha się między 25% a 70% kosztów kwalifikowanych i jest uzależniony od rodzaju wydatku, lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. To, ile dokładnie wsparcia finansowego otrzyma projekt, zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej. Określa ona procentową część całkowitej wartości projektu, która zostanie pokryta dotacją. Z możliwości uzyskania dofinansowania został wyłączony region stołeczny (czyli m. st. Warszawa oraz powiaty ościenne).

W jaki sposób i kiedy wypłacane jest dofinansowanie?

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie premii technologicznej. Jest ona przekazywana na konto kredytowe w celu spłaty części kapitałowej kredytu.

Aby otrzymać premię technologiczną, konieczne jest złożenie wniosku o jej wypłatę, do którego należy dołączyć faktury, potwierdzenia dokonanych płatności, protokoły oraz inne dokumenty, które potwierdzają realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Pytania i odpowiedzi

W ramach jakiego programu jest finansowany kredyt technologiczny z dotacją?

Kredyt technologiczny jest finansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 (2. Priorytet Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 2.32. Kredyt technologiczny).

Czym różni się kredyt technologiczny BGK od zwykłego kredytu?

Najważniejszą cechą kredytu technologicznego jest wsparcie finansowe w postacie premii technologicznej udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ma ono na celu pomóc przedsiębiorcy w spłacie kredytu technologicznego, który został wcześniej zaciągnięty w banku na finansowanie projektów inwestycyjnych.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu oceny projektu i przyznawania premii technologicznej? 

Bank Gospodarstwa Krajowego jest odpowiedzialny za ocenę projektów i przyznanie premii technologicznej.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *