Dotacje z unii europejskiej

Gdzie złożyć wniosek o dotację z Unii Europejskiej?

Unia Europejska oferuje różnorodne programy dotacyjne, które wspierają projekty w wielu obszarach, takich jak nauka, innowacje, rozwój regionalny i ochrona środowiska. Wniosek o dotację z UE to pierwszy krok w kierunku pozyskania środków na realizację ważnych inicjatyw. Z tego artykułu będzie można się dowiedzieć, gdzie złożyć wniosek o dotacje z Unii Europejskiej.

W jakich miejscach składać wniosek o dotacje unijne.

Online:

Większość wniosków o dotacje unijne składa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych platform online. Jest to wygodne, ponieważ nie trzeba się udawać do  specjalnej placówki, gdzie składa się wnioski o dotacje z Unii Europejskiej. 

Umożliwia to zgłoszenie wniosku bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów.

Od 3 stycznia 2023 r. zmienił się adres witryny, gdzie składa się wnioski o dotacje unijne. Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej składa się przez Generator wniosków pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

W celu złożenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej konieczne jest utworzenie konta i zalogowanie się w GWD (systemie obsługi wniosków). Gdzie następnie wypełnia się wniosek o dotacje z UE, który należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany. Wniosek, po podpisaniu, zostaje poddany weryfikacji i uzyskuje status „oczekuje na złożenie”. 

Warto zaznaczyć, że GWD nie jest aplikacją mobilną, gdzie składnie wniosku o dotacje z Unii Europejskiej jest możliwe tylko z komputera stacjonarnego lub laptopa z ekranem o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768, lub wyższej.

Fizycznie: 

Osoby niekorzystające z podpisu elektronicznego mogą wniosek wypełniony w GWD wydrukować, a następnie własnoręcznie podpisać. Gdzie następnie taki wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej można wysłać pocztą do WFOŚiGW wraz z niezbędnymi załącznikami z wymaganymi podpisami w wersji papierowej.

Przedsiębiorca udający się do punktu, gdzie należy złożyć wniosek o dotacje z UE samodzielnie, otrzyma wsparcie ze strony pracowników.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, są miejscami składania wniosków o dofinansowania unijne. Punkty te znajdują się w wielu miejscach w Polsce. Więcej informacji na temat: Gdzie złożyć wniosek o dotację z Unii Europejskiej znajdzie pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Oto lista miast gdzie znajdują się główne punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Wrocław
 • Zielona Góra

W naszym kraju znajduje się również wiele punktów lokalnych, oto link gdzie można znaleźć się wiecej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Z punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, może skorzystać każdy: osoba fizyczna, organizujące samorządowe, samorządy, uczelnie. Każdy, kto takiego wsparcia potrzebuje albo chce złożyć wniosek o dotacje z Unii Europejskiej. 

Składanie wniosku o dotację z Unii Europejskiej to proces wymagający staranności i dokładności. Kluczowe jest korzystanie z oficjalnych portali i ewentualne skorzystanie z punktów kontaktowych. Wniosek i dokumentacja muszą być zgodne z wytycznymi programu, należy wiedzieć, gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej, oraz trzymać się terminu składania wniosku, ponieważ nie może być przekroczony.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie złożyć wniosek o dotację z Unii Europejskiej? 

Wnioski o dotacje z Unii Europejskiej można składać głównie za pośrednictwem dedykowanych portali elektronicznych oraz w punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Jakie są korzyści korzystania z portali elektronicznych do składania wniosków o dotacje?

Korzyści korzystania z portali elektronicznych to wygoda, brak konieczności osobistego dostarczania dokumentów, dostępność informacji o programach dotacyjnych.

W jakich miejscach składać wniosek o dotacje unijne? 

Miejsc, gdzie składa się wniosek o dotację z Unii Europejskiej, znajduje się wiele w Polsce. Więcej informacji na temat punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, bądź punktów lokalnych znajdziemy pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *