Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027

Co to jest Program FENG?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 jest następcą dwóch wcześniejszych Programów: Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Skierowany jest dla przedsiębiorców, wspierając ich w działalności badawczo – rozwojowej (B+R), “zieloną” i cyfrową transformację oraz realizację projektów wysokiego ryzyka. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (FENG) jest szansą dla wielu przedsiębiorstw, które chcą wykorzystywać zaawansowane technologie oraz pragną się rozwijać. W tym artykule poznasz odpowiedzi na takie pytania, jak: dla kogo jest Program FENG, na co są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz jakie firmy mogą ubiegać się o dotację z Programu FENG.

Dla kogo Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (FENG) przeznaczony jest do:

 • przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych);
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi;
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych;
 • sektora nauki.

Na co są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?

Środki otrzymane z Programu FENG można przeznaczyć na działania, wpisujące się w cele Programu, czyli:

 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0;
 • poszerzenie kompetencji w dziedzinie inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • zwiększenie możliwości w zakresie badań i innowacji.

W Programie FENG uwzględniono 4 priorytety, w których wyodrębnione są osobne grupy wsparcia:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców – ścieżka SMART. Priorytet ten, jest odpowiedzialny za:
 • prace B+R,
 • wdrożenie innowacji,
 • rozwój infrastruktury B+R,
 • internacjonalizację,
 • “zazielenienie” przedsiębiorstw,
 • cyfryzację przedsiębiorstw,
 • rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstwa.

Z powyższych modułów wnioskodawca wybiera te, które wynikają z jego potrzeb, przy czym należy wybrać jeden z modułów obligatoryjnych, tj. prace B+R oraz wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły są fakultatywne. 

Głównymi odbiorcami 1. priorytetu są: przedsiębiorcy MŚP oraz duże firmy, small mid-caps, mid-caps, konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

 1. Środowisko sprzyjające innowacjom – w ramach tego priorytetu, wspierane będą następujące działania:
 • zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy,
 • transfer technologii,
 • wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie Unii Europejskiej,
 • alternatywne metody finansowania prac B+R,
 • projekty pilotażowe i monitorowanie, animacje, sieciowanie,
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów,
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji,
 • rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną.

Ze wsparcia w priorytecie 2. mogą skorzystać takie grupy, jak: organizacje badawcze, podmioty zajmujące się transferem technologii, zespoły badawcze, indywidualni naukowcy, przedsiębiorcy, koordynatorzy i członkowie klastrów, Ośrodki Innowacji, w tym Digital Innovation Hubs (DIH), Green Innovation Hubs (GIH), konsorcjorzy specjalizacji technologicznych IOB, których liderem będzie ośrodek innowacji.

 1. Zazielenienie przedsiębiorstw – działania, dzięki którym zwiększy się efektywność energetyczna i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także wpływają na uzyskanie celów Europejskiego Zielonego Ładu:
 • inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów mieszanych,
 • finansowanie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem instrumentu gwarancyjnego.

Priorytet 3. skierowany jest do przedsiębiorstw.

 1. Pomoc techniczna – finansowane takie działania, jak:
 • zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu, w szczególności w zakresie naboru i selekcji projektów, systemu monitorowania, ewaluacji, kontroli, certyfikacji,
 • zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji Programu,
 • zapewnienie rozwoju potencjału beneficjentów, ostatecznych odbiorców i potencjalnych beneficjentów oraz wzmocnienie ich kompetencji na przykład producent bilbordów.

Grupy, do których skierowana jest pomoc techniczna: instytucje uczestniczące w realizacji i zarządzaniu Programem, podmioty wspierające realizację Programu, beneficjenci i potencjalni beneficjenci oraz ostateczni odbiorcy Programu.

Kiedy nabory wniosków do Programu FENG?

Obecnie trwają nabory wniosków do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (FENG). W zależności od rodzaju projektu, na który składa się wniosek o dofinansowanie, termin ten się różni. Daty rozpoczęcia oraz zakończenia składania wniosków można zobaczyć wchodząc na stronę programu FENG w zakładkę nabory wniosków oraz pobierając aktualny harmonogram naboru wniosków.

Pytania i odpowiedzi

Jakie formy wsparcia można otrzymać z Programu FENG?

Z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki można otrzymać wsparcie w postaci dotacji, instrumentów finansowych, kapitałowych oraz gwarancyjnych, instrumentów łączących finansowanie zwrotne oraz dotacyjne.

Jakie instrumenty zwrotne można otrzymać z Programu FENG?

Instrumenty zwrotne, czyli kredyty: technologiczny oraz ekologiczny. Kredyt technologiczny jest połączeniem kredytu z dotacją na wdrożenie nowych technologii. Kredyt ekologiczny natomiast, jest kredytem, którego środki mają być przeznaczone na inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Jaki jest budżet Programu FENG?

Budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027 wynosi ponad 37 mld złotych.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *