Dotacje na zakup maszyn

Dotacje na automatyzację i robotyzację

Automatyzacja i robotyzacja to coraz ważniejsze procesy w gospodarce. Dostępne są dotacje, które mogą pomóc przedsiębiorcom w finansowaniu tych inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy rozważają automatyzację i robotyzację, powinni rozważyć możliwości finansowania dostępne w ich regionie.

Jaki cel mają dotacje na automatyzację i robotyzację w MŚP?

Przyznanie dotacji ma na celu wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z obszarów Polski Wschodniej w zakresie transformacji przemysłowej do Przemysłu 4.0

Co to jest automatyzacja i robotyzacja?

Automatyzacja i robotyzacja w kontekście przedsiębiorstw to dwie strategie implementacji zaawansowanych technologii w celu optymalizacji i usprawnienia procesów biznesowych. Robotyzacja oznacza wykorzystanie robotów do wykonywania zadań, które wcześniej były wykonywane przez pracowników lub wymagały zaawansowanych umiejętności. Na przykład, w przemyśle produkcyjnym roboty mogą precyzyjnie montować produkty.

Z drugiej strony, automatyzacja to bardziej ogólna koncepcja, która obejmuje szeroki zakres technologii, w tym roboty, w celu zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania interwencji ludzi w procesach biznesowych. Automatyzacja może obejmować zastosowanie skryptów, oprogramowania, maszyn i innych narzędzi, które poprawiają efektywność, redukują koszty i minimalizują ryzyko popełniania błędów. 

Dla kogo dotacje na automatyzację i robotyzację w Polsce Wschodniej?

Dotacje na automatyzację i robotyzację w MŚP są dostępne wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze Polski Wschodniej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa te muszą prowadzić działalność gospodarczą w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim, z wyłączeniem m. st. Warszawy i dziewięciu okolicznych powiatów.

Na co dofinansowanie na automatyzację i robotyzację?

Dotacje na automatyzację i robotyzację w MŚP można przeznaczyć na:

  • koszty robót oraz materiałów budowlanych, które są powiązane bezpośrednio z instalacją urządzeń i maszyn 
  • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych
  • koszty usług doradczych związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego czy wdrażaniem mapy drogowej
  • nabycie oprogramowania, licencji, patentów, know-how
  • koszty usług szkoleniowych

Jaka forma i kwota dofinansowania na automatyzację i robotyzację?

Pomoc finansowa na usługi doradcze zostanie udzielona w postaci bezzwrotnej dotacji. Natomiast wsparcie finansowe na inwestycje będzie miało charakter dotacji warunkowej, co oznacza, że częściowo zostanie zwrócone.

Jeśli chodzi o usługi doradcze, można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 85% kosztów netto, przy czym to wsparcie będzie traktowane jako pomoc de minimis.

Natomiast gdy chodzi o koszty inwestycyjne, poziom wsparcia finansowego będzie obliczany zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i maksymalnie wyniesie do 70% kosztów netto.

Wartość wsparcia finansowego jakie można uzyskać mieści się w zakresie od 200 tys. zł (46220 EUR) do 3 mln zł (693300 EUR).

Do kiedy dotacje na automatyzację i robotyzację w Polsce Wschodniej?

Dofinansowanie na automatyzację i robotyzację będzie można otrzymać po przesłaniu  wniosku w terminie od 2 sierpnia 2023 r. do 8 listopada 2023 r. 

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to koncepcja, która opisuje zaawansowany proces przekształceń technologicznych i strukturalnych w firmach. Jest to przede wszystkim dążenie do zintegrowania nowych wartości, wprowadzenia cyfrowych elementów do produktów i usług oraz tworzenia zupełnie nowych strategii biznesowych.

W ramach jakiego programu realizowane są dotacje na automatyzację i robotyzację w MŚP?

Wsparcie można otrzymać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021 – 2027.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to pojęcie związane z pomocą publiczną udzielaną przez państwo lub instytucje publiczne przedsiębiorstwom. Jest to rodzaj pomocy finansowej, która jest udzielana małym przedsiębiorstwom w celu wspierania ich działalności, wzrostu i konkurencyjności na rynku. Ma ona na celu zachęcanie do rozwoju małych przedsiębiorstw i pobudzanie konkurencji na rynku, jednocześnie minimalizując zakłócenia konkurencji na szczeblu międzynarodowym.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *