logo unii europejskiej

Dofinansowanie z unii

Dofinansowanie unijne 

Zaczynając od definicji, dofinansowanie uznawane jest, jako przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w celu opłacenia przedsięwzięcia. Występuje najczęściej w formie dotacji, które z zasady są bezzwrotną formą wsparcia, należy jednak spełnić określone warunki. 

Wyróżniamy trzy rodzaje dotacji:

 • celowe- finansowanie z budżetu państwa, jej zadaniem jest wspieranie inwestycji państwowych
 • przedmiotowe- mają na celu zwiększenie produkcji wyrobów lub usług, skierowane dla wybranych produktów, lub branży 
 • podmiotowe- rodzaj wsparcia dla bieżących inwestycji

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Dofinansowania są korzystne, ponieważ dzięki dotacji możemy uzyskać do 80% bezzwrotnego dofinansowania. Środki pieniężne pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Ze składek wpłacanych przez państwa członkowskie, a dokładniej z wpłacanych przez przedsiębiorców podatków. Następnie instytucje ogłaszają konkursy, dzięki którym można uzyskać pieniądze. Należy jednak pamiętać, że muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. 

Unijne dofinansowania pomagają przedsiębiorcą się rozwijać. Szczególnie firmy przemysłowe mogą liczyć na środki finansowe, przeznaczone na rozwój. Unijne fundusze, są bardzo dobrym wsparciem. Pomagają przedsiębiorcom na wszystkich etapach rozwoju. Zwiększają potencjał innowacji, wprowadzają nowoczesne technologie, wspomagają transformacje przemysłu 4.0. Są również wsparciem dla środowiska i klimatu, zielone technologie zyskują popularność. Pomoc oferowana jest w postaci różnych programów, dopasowanych do działalności i potrzeb firmy.

Korzyści płynące z dofinansowania ze środków unijnych

Fundusze pochodzące z unii mają udzielać wsparcia firmą w ich działalności. Zazwyczaj kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom przedsiębiorcy oprócz rozwoju firmy otrzymują możliwość pozyskania nowych inwestycji w swoich obecnych biznesach. Z pieniędzy płynących z dofinansowania unijnego, do obiegu wprowadzane są lepsze produkty, oraz ulepszone usługi. W obecnej, czwartej perspektywie, zaplanowanej na lata 2021-2027, finansowane są różnorodne programy, które wpływają pozytywnie na rozwój firmy, oraz ochronę środowiska.

Dofinansowania unijne 2024

Unia Europejska kieruje swoje działania na rozwój nowoczesnych technologii, oraz rozwój konkurencyjności. Obszary wspierane dotacjami:

 • Przemysł- finansowanie nowych technologii, automatyzacji i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa
 • Badania i rozwój- badania są bardzo ważne dla rozwoju gospodarki, tworzenie nowych produktów oraz usług
 • Efektywność energetyczna- korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wprowadzanie instalacji produkujących zieloną energię
 • Program B+R innowacyjność, skierowany na prace badawczo-rozwojowe
 • Program Ścieżka SMART wprowadza innowację, oraz rozwój przedsiębiorstwa
 • Rozwój kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa
 • Transformacja w kierunku przemysłu 4.0, rozwój nowoczesnych technologii
 • Rozwój dostępności drogowej, tworzenie obwodnic
 • Robotyzacja i cyfryzacja
 • Innowacje, które mają na celu ochronę środowiska, wprowadzanie odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie ze środków unijnych- Kredyt technologiczny

Kolejna opcja dofinansowania skierowana do Nowoczesnej Gospodarki, jest to forma wsparcia, która obejmuje refundację części kapitałowej kredytu. Może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów inwestycji i projektów innowacyjnych. Sfinansowana może być również obsługa procesu starania się o kredyt oraz tworzenie dokumentacji. Kredyt dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii.

Dofinansowania unijne 2024 dla startupów

Kolejnym rodzajem dofinansowania jest wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, czyli startupów. Młode przedsiębiorstwa zyskują pomoc już na etapie wprowadzania pomysłów, oraz wsparcie w ich wdrożeniu. Finansowanie, w obecnej, czwartej perspektywie zaplanowanej na lata 2021-2027 rozpisane jest w dwóch krajowych programach Funduszy Europejskich.

Podsumowanie

Podsumowując korzystanie z dofinansowań unijnych, daje możliwości rozwoju, wspiera przedsiębiorstwa  w rozwoju nowych technologii, oraz zwiększaniu zysku, poprzez wprowadzanie innowacji.

Musimy jednak zaznaczyć, że pozyskanie dotacji unijnych nie jest takie proste, wymaga wiedzy, najlepiej, gdy jest ona specjalistyczna. Polecamy skorzystać z usług specjalistycznych firm, które specjalizują się w pozyskiwaniu dofinansowań. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie można sprawdzić, czy przedsiębiorstwo może pozyskać dofinansowanie ze środków unii europejskiej?

Zasady przyznawania dofinansowań opisane są w regulaminach programów unijnych. Należy spełniać odpowiednie warunki oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów wraz z załącznikami.

Czy dofinansowanie ze środków unijnych jest zawsze w tej samej wartości?

Kwota dofinansowania zależna jest od kilku czynników.  Programu, z którego przedsiębiorstwo ma zamiar skorzystać, budżetu konkursu oraz rejonu, w którym znajduje się firma.

Jakie programy finansuje kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *