Dofinansowanie z Unii

Dofinansowanie z Unii na otwarcie firmy

Dotacje z UE na otwarcie firmy

Jeśli myślisz nad założeniem własnej firmy, warto rozważyć złożenie wniosku o dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej. Z pewnością, dzięki uzyskanej dotacji, łatwiej Ci będzie rozkręcić własny biznes. Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z takiej pomocy na start. Aby otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy, musisz spełnić określone kryteria. Jeśli zastanawiasz się, jak uzyskać dotacje unijne na otwarcie firmy, ten artykuł jest dla Ciebie.

Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności – jakie musisz spełnić warunki

Przed złożeniem wniosku o dotację z Unii na otwarcie firmy, upewnij się, że spełniasz określone wymogi. Zależnie od projektu unijnego z jakiego można skorzystać na dotacje na otwarcie firmy, kryteria różnią się od siebie. Poniżej przedstawionych jest kilka możliwości na zdobycie dotacji z Unii Europejskiej.

Dotacje z Unii na rozpoczęcie działalności dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia

Osoby bezrobotne mogą starać się o dotację z UE na otwarcie firmy. W ramach tego programu można otrzymać dotację w wysokości 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Oprócz tego, przez pierwsze 6 miesięcy, beneficjent otrzymuje wsparcie pomostowe, które wynosi 1000 złotych miesięcznie. Pokrywa ono bieżące wydatki, takie jak ZUS, księgowość, czynsz czy bieżące usługi marketingowe.

Ponad to, można otrzymać pomoc doradczą oraz wsparcie szkoleniowe w obszarze prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że wysokość otrzymanego dofinansowania, zależy od urzędu pracy, w jakim składamy wniosek.

Dla bezrobotnych poniżej wieku 30 lat dotacje z Unii na otwarcie firmy są realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Poniżej przedstawione zostały wymagania, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotacje z UE na otwarcie firmy:

  • osoby poniżej 30. roku życia
  • osoby niepracujące
  • osoby, które nie kształcą się i nie szkolą

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, aby ubiegać się o dotacje z Unii na rozpoczęcie działalności, warto wiedzieć, jak otrzymać dotację na firmę oraz gdzie szukać informacji. Realizacją projektów o dotacje z UE na rozpoczęcie działalności zajmuje się właściwy powiatowy urząd pracy.

Informacji możesz szukać również w wojewódzkich urzędach pracy, czy na rządowej stronie funduszy europejskich. Możesz dowiedzieć się tam o terminach naborów wniosków oraz jakie dokumenty musisz dostarczyć razem z wnioskiem.

Złożenie wniosku o dofinansowanie na otwarcie firmy – co dalej?

Samo złożenie wniosku o dotacje z UE na założenie firmy nie wystarczy. Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, musisz jeszcze odbyć indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z doradcą, a następnie brać udział w szkoleniach, które przygotowują do napisania biznesplanu, ale również ich tematyka dotyczy marketingu, przedsiębiorczości czy prawa. Po zakończeniu szkoleń, należy napisać biznesplan i od tego zależy, czy dofinansowanie zostanie przyznane.

Jak widać, przyznanie dotacji z Unii na otwarcie firmy jest czasochłonnym procesem, a od złożenia wniosku, do udzielenia funduszy może minąć od 3 do 4 miesięcy.

Dotacje z Unii na założenie firmy dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia

Dla osób, które ukończyły 30 lat, również mogą zostać przyznane dotacje z Unii na otwarcie firmy, które są organizowane przez Regionalne Programy Operacyjne (PRO).

Specjalne warunki, jakie należy spełnić, ubiegając się o dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30. roku życia to:

  • status osoby bezrobotnej
  • znajdowanie się w niełatwej sytuacji na rynku pracy, jak np. osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50. roku życia czy długotrwale bezrobotne

W każdym województwie istnieje osobny Program Operacyjny, które może mieć dodatkowe inne wymogi na przyznanie dotacji na otwarcie firmy.

Pomoc, jaką możesz otrzymać, składając wniosek o dotacje z Unii na rozpoczęcie działalności powyżej 30. roku życia, jest taka sama, jak dla osób przed ukończeniem 30 lat.

Dotacje z UE na otwarcie firmy dla mieszkańców wsi

Dla osób mieszkających na wsi oraz w miastach do 20 000 mieszkańców jest możliwość skorzystania z dotacji na otwarcie firmy z programu “LEADER”. Konkursy na składanie wniosków o dotacje z Unii na rozpoczęcie działalności składa się w Lokalnych Grupach Działania (LGD). Należy sprawdzić, czy nasze miejsce zamieszkania znajduje się w obszarze działania LGD, a następnie zapoznać się z jego programem na dotacje unijne dla firm i wymaganiami, jakie należy spełnić uczestnicząc w danym konkursie.

Aby dostać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej z programu “LEADER” nie trzeba być osobą bezrobotną. Fundusze można przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, jednak nie, tak jak w powyższych przypadkach, na opłaty ZUS, księgowość czy marketing.

Jak napisać wniosek o dotacje z UE na otwarcie firmy?

Na samym początku musisz znaleźć odpowiedni program, który obejmuje Twój region i zapoznać się z wymaganiami. Jeżeli je spełniasz, możesz zacząć pisać wniosek o dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej, następnie złożyć go w odpowiednim miejscu i czekać na decyzję.

Kiedy nie wiesz, jak uzyskać dotacje unijne na otwarcie firmy lub wydaje się to dla Ciebie bardzo skomplikowane, warto zgłosić się o pomoc do ekspertów w tej dziedzinie. Pomogą oni napisać wniosek, a Ty nie będziesz musieć martwić się dokumentacją i całym procesem.

Pytania i odpowiedzi

Czy dotacje z UE na otwarcie firmy są bezzwrotne?

Tak, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są bezzwrotne. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy beneficjent nie wywiązał się z umowy i przyznane fundusze nie zostały odpowiednio wydane.

Czy potrzebuję poręczyciela, aby otrzymać dotację na otwarcie firmy?

Aby otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, bardzo często, niezbędne jest poręczenie. Ważne jest, aby poręczyciel pracował na czas nieokreślony, a jego dochód był odpowiedni. Jest możliwość również blokady środków na rachunku bankowym, jednak muszą one przekraczać wysokość dotacji.

Czy mogę starać się o dotację z Unii Europejskiej na otwarcie działalności gospodarczej, jeśli wcześniej prowadziłem własną firmę?

Tak, można starać się o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że wcześniejsza firma została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *