Wzornictwo dla firm z Polski Wschodniej ze wsparciem do 3 mln PLN

Wzornictwo dla firm z Polski Wschodniej ze wsparciem do 3 mln PLN

9 maja rozpoczął się nabór wniosków do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest dedykowany do mikro, mały i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Wsparcie otrzymają projekty, których celem jest opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie. Poziom dofinansowania wynosi do 85%.

Do 20 września 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących opracowania i wdrożenie procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania przedsiębiorstw do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej wnioskodawców. Nabór jest prowadzony przez PARP i jest skierowany do MŚP prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej.

Polska Wschodnia obejmuje tradycyjnie obszar pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskie, a w ramach aktualnej perspektywy została rozszerzona o część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

 

Cel:  Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej. 

Dla kogo:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co: Dofinansowaniem są objęte koszty kwalifikowalne dotyczące:

  • usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej i jej wdrożeniem,
  • nabycia środków trwałych,
  • nabycia oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych,
  • robót i materiałów budowlanych (do 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie),
  • usług szkoleniowych,

Wartość wsparcia: 

  • do 3 000 000 PLN (693300 EUR), 

Poziom dofinansowania: 

  • do 85% kosztów kwalifikowanych, 

Termin naboru:  

  • od 9 maja do 20 września 2023 roku,

Budżet konkursu:  

  • 100 000 000 PLN (22,22 mln EUR),

Konkurs „Wzornictwo w MŚP” to doskonała okazja na sfinansowanie działań ukierunkowanych na uatrakcyjnienie oferowanych produktów, opracowanie nowej linii produktowej oraz dostosowanie produktów i usług do aktualnych oczekiwań rynkowych. 
Przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem tego typu działań w firmach serdecznie zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *