Wsparcie inwestycji w firmach z województwa śląskiego

5 września 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie działań mających na celu dywersyfikację lub zasadniczą zmianę procesu produkcji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa śląskiego. Działanie jest zrealizowane w ramach projektu Mikroinwestycje w MŚP.

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP realizujących inwestycje mające na celu dywersyfikację gospodarczą podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe. Nabór będzie prowadzony do 26 września 2023 roku.

Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Dodatkowo projekty powinny przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

Dla kogo:  Podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujące realizację inwestycji  w jednym z 7 podregionów województwa śląskiego (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim).

Na co: 

  • Koszty nabycia, dostawy, instalacji, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych — z wyłączeniem nieruchomości;
  • Wartości niematerialne i prawne w formie praw majątkowych, licencji, know how itp.

Poziom dofinansowania: 

  • maksymalny poziom – 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw i 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. 

Limity dla projektów:

  • minimalna wartość dofinansowania – 500 000 PLN (115550 EUR),
  • maksymalna wartość projektu ogółem – 2 000 000 PLN (462336 EUR).

Termin naboru:  

  • od 5 września 2023 roku do 26 września 2023 roku,

Budżet naboru:  

  •  176 000 000 PLN (39,11 EUR),

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *