Wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza

Wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków do konkursu organizowanego w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP. Nabór jest skierowany do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, a konkurs wynika z Priorytetu I — Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza.

Już 9 lutego 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach konkursu Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, który jest dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność oraz planujących realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego. 

Cel działania to wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP z terenu województwa mazowieckiego, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji oraz inwestycje produkcyjne. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, lub usług.

Korzyści dla przedsiębiorców to przede wszystkim kompleksowe wsparcie działań inwestycyjnych dotyczących n. in.  rozbudowy przedsiębiorstwa związanej z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej. 

Dla kogo:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego oraz planujące realizację projektu/inwestycji na terenie województwa mazowieckiego.

Na co: Dofinansowaniem są objęte koszty kwalifikowalne dotyczące:

  • zakupu, wytworzenie i/lub modernizację maszyn, sprzętu i urządzeń,
  • dostawy, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych,
  • zakupu oprogramowania i licencji,
  • prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach  projektu maszyn, sprzętu i urządzeń.

Poziom dofinansowania: 

  • do 80% kosztów kwalifikowanych, 

Termin naboru:  

  • od 9 lutego 2024 roku do 20 marca 2024 roku,

Budżet konkursu:  

  • 60 200 000 PLN,

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *