Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Na koniec lipca 2022 roku zostało zaplanowane ogłoszenie konkursu kierowanego do MŚP z województwa łódzkiego, który dotyczy inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

We wrześniu 2022 roku rusza nabór do konkursu dedykowanego do firm należących do MŚP, które w negatywny sposób zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19. 

Głównym kryterium projektów, które należy spełnić jest wykazanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 i zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys.   

Warunkiem dopuszczającym do udziału w konkursie jest potwierdzenie negatywnego wpływu skutków pandemii na wyniki przedsiębiorstwa, w postaci spadków przychodów ogółem o minimum 15% w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku.

 

Najważniejsze parametry:

  • Wartość projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania wynosi 300 tys. zł,

  • Intensywność wsparcia do 85% wydatków kwalifikowanych,

  • Koszty związane z przygotowaniem projektu nie mogą przekroczyć 3,5% wydatków kwalifikowanych,

  • Inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków i budowli — do 30% wydatków kwalifikowanych.

W ramach oceny projektu poza potwierdzeniem negatywnego wpływu epidemii COVID-19, poprzez wykazanie spadku dochodu o co najmniej 15%, należy wykazać, że inwestycja obejmuje wdrożenie technologii cyfrowych. Obejmują one m.in. technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne oraz zastosowanie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych.

Dodatkowo ocenie podlegać będą planowane w ramach projektu działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz czy projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *