Wdrożenie rozwiązań z Przemysłu 4.0 – wsparcie dla MŚP z łódzkiego

7 września 2023 roku rozpocznie się nabór do konkursu organizowanego w ramach działania 1.5 Konkurencyjność MŚP, dedykowanego dla firm z województwa łódzkiego. Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0, w tym również wdrożenia związane z wykorzystaniem robotów przemysłowych.

Poprawa pozycji rynkowej, konkurencyjności oraz poziomu zaawansowania technologicznego mikro, małych i średnich podmiotów z województwa łódzkiego  poprzez wsparcie projektów obejmujących wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0, to główny cel ogłoszonego konkursu, którego nabór zostanie uruchomiony 7 września 2023 roku.

Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców to kompleksowe wsparcie dla firm z województwa łódzkiego, posiadający statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i planujących inwestycje w obszarach Przemysłu 4.0. Dotacja obejmie projekty dotyczące zmian w obszarze automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw oraz zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych.

Dla kogo:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają na dzień złożenia wniosku siedzibę lub oddziała, a w przypadku osób fizycznych stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa łódzkiego.

Na co: Obszary Przemysłu 4.0 objęte wsparciem:

 • Roboty przemysłowe;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Chmura obliczeniowa oraz działania związane z analizą danych;
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Technologie kwantowe;
 • Mikroelektronika.  

Główne koszty kwalifikowalne objęte dofinansowaniem:

 • rzeczowe aktywa trwałe – koszty związane z zakupem, dostawą, instalacją i uruchomieniem – maszyny, sprzęt i urządzenia wraz ze specjalistycznym szkoleniem.
 • wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Poziom dofinansowania: 

 • maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, 

Limity dla projektów:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 300 000 PLN,
 • maksymalna kwota dofinansowania projektu 1 000 000 PLN.

Termin naboru:  

 • od 7 września 2023 roku do 25 września 2023 roku,

Budżet konkursu:  

 • 25 000 000 PLN,


Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *