Dotacje unijne dla małych firm

Wdrożenie innowacji przez MŚP dla firm z Polski Wschodniej

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze do 5 sierpnia 2022 r. prowadzi nabór wniosków do konkursu w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Polska Wschodnia.

Celem konkursu jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.

Dofinansowanie można przeznaczyć na

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych — maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki;

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 mln zł (2312340 EUR).

Poziom dofinansowania wynosi do 85% wartości projektu.

Termin składania wniosków do 5 sierpnia 2022 roku.

Konkurs jest kierowany do mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej).

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *