Ścieżka SMART

Ścieżka SMART

Ścieżka Smart jest aktualnie bardzo popularnym programem dotacyjnym czwartej perspektywy na lata 2021-2027 w ramach funduszy europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem programu jest moduł B+R czyli wzmacnianie możliwości oraz efektywności badań i rozwoju. Jest to kompleksowy program dla wielu przedsiębiorstw, dzięki któremu podnoszą swoje możliwości,wprowadzając innowacyjne rozwiązania w swojej firmie.

Moduły programu ścieżka Smart

Ścieżka smart została podzielona na moduły, których realizacja może być zrealizowana oddzielnie lub można skorzystać z ich połączeń tak, aby jeden był kontynuacją drugiego. Głównym założeniem, tym samym zasadą, którą muszą spełniać moduły programu ścieżka smart jest, aby każdy zgodnie z tematem programu dbał oraz zaspokajał potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami.

Obowiązkowe moduły programu ścieżka Smart

 • Moduł B+R –  Jego celem jest przeprowadzanie badań związanych z przemysłem oraz rozwojem. Przykładami są innowacyjne produkty, usługi lub całkowite ulepszenie procesu biznesowego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wypłaty dla personelu badawczego, napraw oraz amortyzacji sprzętu potrzebnego do badań jak również leasing aparatury badawczej. Dotacja w tym module jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Kwota dotacji w tym module to 80% wydatków, które zostały przeznaczone na badania oraz do 60% wydatków przeznaczonych na  rozwój. 
 • Moduł wdrożenia innowacji celem projektu jest wdrożenie wyników zrealizowanych z prac badawczych. Jako przykład można uznać ulepszone usługi oraz wyroby lub też całkowite procesy badawcze, dzięki którym w lepszym stopniu zostaną zaspokojone potrzeby obecnych na rynku. Ścieżka smart w tym module może zostać przeznaczona na zakup gruntów, nieruchomości oraz materiałów budowlanych lub usług związanych  z doradztwem. Moduł ten jak powyżej jest kierowany dla mikro oraz MśP. Poziom dofinansowania ścieżka smart tego modułu wynosi do 70% wydatków na pokrycie kosztów trwałych, 50% wydatków na doradztwo oraz 100% na zabezpieczenia umów o dofinansowanie.

Moduły dodatkowe:

 • Moduł infrastruktura B+R celem tego projektu jest rozwój centrum badawczo- rozwojowego. Ponownie dotację można przeznaczyć na zakup nieruchomości, środków trwałych, materiałów budowlanych.Ścieżka smart dofinansowanie w tym module wynosi do 70% wydatków na środki trwałe.
 • Moduł cyfryzacji jako cel została przedstawiona transformacja cyfrowa oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Jest to rozwój technologii, wprowadzanie innowacji. Moduł ten jak powyższe można przeznaczyć na takie same cele oraz skierowany jest dla tych samych przedsiębiorców. 

Kwota dofinansowania z programu ścieżka smart do 70% wydatków stałych oraz 50% wydatków związanych z doradztwem.

 • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw– ma na celu zieloną transformację środowiska. Zarządzanie odpadami, zmniejszenie zanieczyszczeń, całokształt związany z  ochroną środowiska. Przemiana przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dofinansowanie  ścieżka smart można przeznaczyć na zakup nieruchomości, inwestycję w źródła odnawialne, zwiększenie efektywności energetycznej. Poziom dofinansowania ścieżka smart wynosi 70% wydatków na koszty trwałe, 50% na doradztwo oraz 80% na ochronę środowiska.
 • Moduł kompetencje- poprzez dofinansowanie ścieżka smart mamy możliwość rozwoju kompetencji pracowników, zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji. Wsparcie można przeznaczyć na szkolenia oraz to, co z nimi związane podróże oraz koszty zakwaterowania. Pokrycie kosztów w tym module sięga do 70% wydatków związanych ze szkoleniami.
 • Moduł internacjonalizacja– jest to promowanie produktów na rynkach zagranicznych, wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów. Można również uzyskać ochronę własności przemysłowej, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz udziału w targach. Ścieżka smart finansuje ten moduł w następujący sposób 50% targi oraz konferencje, 50% doradztwo, 50% ochrona praw własnościowych produktu.

Poziom dofinansowania ścieżka SMART z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa

Dofinansowanie do badań, które są związane z przemysłem:

 • ścieżka smart dofinansowanie, które zaplanowano dla dużych przedsiębiorstw będzie sięgało do 65% pokrycia kosztów 
 • średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dotacje w wysokości 75% pokrycia kosztów
 • moduły programu ścieżka smart dla mikro oraz małych przedsiębiorstw przewidują 80% dotacji.
 • na 100% wsparcie mogą natomiast liczyć jednostki naukowe, które biorą udział w programie ścieżka smart

Dofinansowanie do prac rozwojowych:

 • duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do 40%
 • średnie przedsiębiorstwa w programie ścieżka smart w tym module mogą ubiegać się o dofinansowanie do 50%
 • wsparcie dla mikro przedsiębiorstw będzie w wysokości 60%
 • jak powyżej tutaj również na 100% wsparcie mogą liczyć jednostki naukowe

Ścieżka smart nabory

 • Ścieżka smart nabory- Pierwszy nabór ścieżki smart dla dużych oraz MśP  został ogłoszony 07/02/2023, natomiast rozpoczął się 21/03/2023 i trwał do 09/05/2023.
 • Ścieżka smart nabory- Drugi nabór ścieżki smart ogłoszono dnia 30/03/2023, rozpoczął się 10/05/2023 oraz wstępnie miał trwać do 30/06/2023 jednak po przedłużeniu będzie trwał do 30/10/2023.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest program ścieżka smart ?

Program ścieżka smart jest to jeden z ważniejszych programów Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki zaplanowanej na lata 2021-2027, który ma na celu wprowadzenie innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Jakie są obowiązkowe moduły w programie ścieżka smart ?

Do wyboru mamy dwa modułu, z jednego z nich mamy obowiązek skorzystać.

Obligatoryjny jest moduł B+R, którego celem jest przeprowadzanie badań związanych z przemysłem oraz rozwojem lub moduł wdrożenia innowacji, który ma na celu ulepszenie usług oraz wdrożenie ich wyników w działanie przedsiębiorstwa.

Jaki jest poziom dofinansowania ścieżki smart?

Poziom dofinansowania zależny jest od modułu oraz wielkości przedsiębiorstwa, w stosunku procentowym jest to przedstawione w dokumentach programu ścieżka smart.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *