Robotyzacja i cyfryzacja z dotacją dla dużych firm

Robotyzacja i cyfryzacja z dotacją dla dużych firm

Do 30 listopada 2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dedykowany dla dużych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Wsparcie otrzymają projekty inwestycyjne związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Modernizacja i unowocześnienie sektora przedsiębiorstw, to główny cel prowadzonego właśnie naboru wniosków do konkursu realizowanego w ramach inwestycji A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa planujące inwestycje w obszarach związanych z robotyzacją i cyfryzacją, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności.

Konkurs przeznaczony jest dla dużych firm prowadzących działalność na terenie Polski. 

Korzyści dla przedsiębiorców to przede wszystkim kompleksowe wsparcie działań inwestycyjnych związanych z wdrożeniem rozwiązań dotyczących robotyzacji, sztucznej inteligencji lub cyfryzacji procesów, technologii, produktów lub usług.
Jest to jedyna szansa w tym roku, aby duże przedsiębiorstwo uzyskało bezzwrotną dotację na inwestycję wspierającą transformację cyfrową oraz transformację w kierunku przemysłu 4.0. 

Dla kogo:  Duże firmy ze wszystkich województw w Polsce, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, a ich przychody przekraczają 50 mln euro i suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Na co: Dofinansowaniem są objęte koszty kwalifikowalne dotyczące:

 • zakupu, wytworzenie i instalacji maszyn, sprzętu i urządzeń,
 • zakupu nieruchomości,
 • zakupu prac remontowo-budowlanych,
 • zakupu oprogramowania i licencji.

Działania objęte dofinansowaniem:

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na cyfryzację procesów biznesowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line,
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, 
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), 
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Poziom dofinansowania: 

 • do 50% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z mapą pomocy regionalnej), 

Limity dla projektów:

 • minimalna wartość przedsięwzięcia nie niższa niż 8 000 000 PLN (1,78 mln EUR),
 • maksymalna wartość przedsięwzięcia nie wyższa niż 140 000 000 PLN (31,11 mln EUR).

Termin naboru:  

 • od 6 lipca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku,

Budżet konkursu:  

 • 1 005 000 000 PLN (223,33 mln EUR),

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *