ROBOGRANT – dotacja na robotyzację dla przemysłu meblarskiego

ROBOGRANT to pilotażowy program, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z polskiej branży meblarskiej. Nabór wniosków rusza już 8 listopada i ma potrwać do 6 grudnia 2022 roku, ale w przypadku dużego zainteresowania PARP zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie ogłosiła, iż nabór do programu ROBOGRANT — pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej rozpocznie się już 8 listopada 2022 roku. Konkurs jest kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli. 

Dofinansowanie może zostać przyznane na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację

Cel: Zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez zwiększenie jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.    

Dla kogo: Mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący czynną działalność gospodarczą  w zakresie  produkcji mebli, którzy przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek, osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych. 

Na co:  

  • Nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • Nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia. 

Wartość dofinansowania: do 850 000 zł 

Poziom dofinansowania: 85% 

Pula projektu: 29 000 000 zł  

Nabór: od 8 listopada do 6 grudnia 2022 roku 

WAŻNE: PARP zastrzega sobie, iż nabór może ulec skróceniu jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów. 

Już teraz możesz zadbać o to, aby Twój wniosek na pewno wziął udział w konkursie — chętnie w tym pomożemy!  

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *