Dotacje na zakup maszyn

ROBOGRANT — dofinansowanie dla firm produkcyjnych

Robogrant to bezzwrotny instrument finansowy wpierający robotyzację i automatyzację przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Wielkość dofinansowania wyniesie do 85%, a wartość projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania to 1 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje w najbliższym czasie ogłosić kilka konkursów, w ramach których wspierane będą wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów w sektorze produkcyjnym. Jednym z nich jest  Robogrant, którego ogłoszenie powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Najważniejsze informacje:

  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 mln złotych;
  • maksymalna wartość dofinansowania wynosić będzie 850 tys. złotych;
  • dofinansowanie przeznaczone jest dla firm produkcyjnych z sektora MŚP;
  • wsparcie dotyczy przedsiębiorstw z terenu całego kraju;
  • koszty kwalifikowane obejmą przede wszystkim zakupu robotów przemysłowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz szkoleń niezbędnego do robotyzacji zakładu.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *