Program Nutritech

Program Nutritech

Jeżeli właśnie zastanawiasz się, czym jest program Nutritech, dla kogo został przygotowany, oraz jakie cele spełnia. Możliwe, że słyszałeś już to nazewnictwo, lecz do końca nie jest pewien, co oznacza. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, aby pogłębić swoją wiedzę.

Program rządowy Nutritech

Program Nutritech swój początek miał już w kwietniu 2022 roku, wtedy został zatwierdzony przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zadaniem programu była poprawa dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem programu jest zwiększenie dostępności produktów, oraz tworzenie rozwiązań związanych z zasadami prawidłowego żywienia. Perspektywa zaplanowana jest na lata 2022- 2030 roku. Gdzie w wyniku prac badawczo rozwojowych wdrożone mają być wyniki, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 200 mln złotych. Pierwszy nabór wniosków został zrealizowany w IV kwartale roku 2022. Prowadzona jednak jest cykliczność konkursów związanych z tym programem. Najbliższy nabór zaplanowany jest na III – IV kwartał 2023 roku.

Szczegółowe cele programu

Zostały opracowane 3 główne cele programu Nutritech:

 • Opracowanie oraz wdrożenie prozdrowotnych rozwiązań, tworzenie planów żywieniowych, zmniejszenie występowania chorób dietozależnych.
 • Wprowadzenie opracowanych rozwiązań spersonalizowanej diety, usług oraz narzędzi, które wspomogą osoby z przewlekłymi chorobami.
 • Wdrożenie technologicznych rozwiązań, których zarówno proces produkcji jak i dystrybucji jest zrównoważony.

Realizując program jednostki zyskują wsparcie w tworzeniu, oraz wdrażaniu rozwiązań, które są wynikami badań rozwojowo naukowych. Powyższe działanie występuje z korzyścią dla gospodarki, oraz społeczeństwa.

Tematy wniosków, które przedstawia konkurs Nutritech

Zakres tematów przedstawionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ich zadaniem jest wpływ na rozwój gospodarki w obszarze produkcji zdrowej żywności.

Tematy wniosków:

 • Rozwój technologii zastosowany w produkcji żywności prozdrowotnej
 • Walka z chorobami dietozależnymi
 • Wdrożenie innowacyjnych produktów zastosowanych w leczeniu oraz łagodzeniu chorób
 • Poszukiwanie alternatywy dla źródeł białka
 • Innowacje w produkcji zdrowej żywności

Zasady programu Nutritech

O dofinansowanie w programie Nutritech ubiegać się mogą przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz na rodzaj przeprowadzanych badań.

Dofinansowanie na badania przemysłowe:

 • Małe i mikro firmy do 80%
 • Średnie firmy do 75%
 • Duże firmy do 65%

Na badania eksperymentalne:

 • Małe i mikro firmy 60%
 • Średnie firmy 50%
 • Duże firmy 40%

Na działania przygotowawcze  wpierane w wysokości 90% mogą liczyć przedsiębiorstwa każdej wielkości. Pełne, 100% dofinansowanie w ramach projektu otrzymać mogą jedynie jednostki naukowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

 • Koszty budynków i gruntów
 • Koszty pośrednie 
 • Wynagrodzenia 
 • Aparaturę potrzebną do badań naukowych 

Jaka powinna być żywność, która jest stosowana w leczeniu oraz zapobiega chorobom

Żywność powinna być:

 • Innowacyjna- produkty dostępne cenowo dla osób chorych oraz w powracających do zdrowia
 • Nowoczesne rozwiązania, które wspierają walkę z przewlekłymi chorobami
 • Dieta wzbogacona w substancje bioaktywne
 • Nowoczesne produkty skomponowane z bioaktywnych substancji, które mają korzystne działanie biologiczne

Jaka powinna być żywność pod względem technologicznym?

 • Powinna zostać zmniejszona ilość dodatków oraz szkodliwych substancji do żywności
 • Przetwórstwo rolno-spożywcze bez utraty właściwości i wartości odżywczych
 • Wprowadzenie alternatywy dla źródła białka
 • Żywność prozdrowotna przystępna cenowo
 • Wprowadzenie inteligentnych etykiet oznaczenia żywności

Pytania i odpowiedzi

Na jakie lata zaplanowany jest program Nutritech?

Perspektywa programu zaplanowana jest na lata 2022-2030. Konkursy odbywają się cyklicznie, więc należy sprawdzać aktualne informacje.

Czy gospodarstwo rolne może ubiegać się o dofinansowanie w programie rządowym Nutritech?

Niestety, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., w naborze do programu Nutritech nie mogą ubiegać się zarówno rolnicy jak i gospodarstwa rolne.

Czy poziomy dofinansowania w programie Nutritech, są takie same niezależnie od wielkości firmy?

Poziom dofinansowania w powyższym programie zależny jest od wielkości firmy, oraz rodzaju wykonywanych badań.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *