Program Nutritech

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

13 czerwca 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu w ramach Kredytu Ekologicznego. Jest to nowe działanie realizowane jako element programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, stanowiące wsparcie dla firm chcących sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.​

Do 17 sierpnia 2023 roku można kierować wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie dla przedsiębiorców na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej firm poprzez inwestycje w infrastrukturę. Wsparcie ma formę premii wykorzystanej na spłatę części Kredytu Ekologicznego, który jest udzielany przedsiębiorcom przez większość banków komercyjnych.

Głównym założeniem i warunkiem ubieganie się o wsparcie jest zaplanowanie działań inwestycyjnych, których efektem będzie uzyskanie oszczędności w zużyciu energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30%. Należy to wykazać na etapie składania wniosku na podstawie audytu energetycznego.

Kredyt Ekologiczny jest udzielany przez większość banków komercyjnych, a wsparcie stanowi premia przeznaczona na częściową spłatę zobowiązania. Pozostałą część kredytu można spłacić jednorazowo ze środków własnych lub spłacać zgodnie z harmonogramem i na warunkach udzielonego kredytu.

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (small mid-caps oraz mid-caps).

Na co:  Projekty, które otrzymają wsparcie, powinny dotyczyć przedsięwzięć mających na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez np. nabycie urządzeń ekologicznych, instalacje ekologiczne, wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację budynków oraz zakup maszyn i urządzeń, które będą miały wpływ na poprawę efektywności energetycznej w procesie produkcyjnym czy procesie świadczenia usług.
Inwestycje związane z zakupem i instalacją odnawialnych źródeł energii nie mogą stanowić jedynych elementów projektu ubiegającego się o wsparcie.

Poziom dofinansowaniaod 25% do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatków i lokalizacji inwestycji.

Wartość dofinansowania: maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 50 mln EUR, a minimalna kwota nie została określona.

Termin naboru: od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 roku.

Kredyt Ekologiczny jest programem ogólnopolskim i jest doskonałym działanie umożliwiającym otrzymanie wsparcia na inwestycje bez angażowania środków własnych.

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *