Polska Strefa Inwestycji 2024

Polska Strefa Inwestycji 2024 – korzystne zmiany

Polska Strefa Inwestycji (PSI) odgrywa kluczową rolę w promowaniu rozwoju gospodarczego w kraju. W ostatnim czasie dokonano nowelizacji przepisów dotyczących PSI, które mają na celu dopasowanie do nowych warunków prawnych, a dodatkowo zapewnienie korzystniejszych warunków pomocy publicznej dla nowych inwestycji. Ta inicjatywa ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność Polskiej Strefy Inwestycji dla inwestorów krajowych i zagranicznych poprzez udzielanie preferencyjnych warunków i ulg podatkowych.

Nowelizacja przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji

Według informacji zawartych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zmiany w przepisach regulujących działanie Polskiej Strefy Inwestycji  zostały wprowadzone w celu stymulowania inwestycji oraz wspierania przedsiębiorczości poprzez zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków dla firm inwestujących w Polsce. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez promowanie innowacji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój infrastruktury.

Główną przyczyn wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących PSI było dostosowanie się do regulacji Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej. Uaktualnienie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r., regulującego funkcjonowanie PSI w Polsce,  wynikało przede wszystkim z potrzeby dostosowania tych przepisów do nowych regulacji tzw. GBER (rozporządzenie UE nr 651/2014), które określają zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej na inwestycje, działania B+R oraz projekty związane z energią i ochroną środowiska.

Po wypełnieniu wymagań określonych w ogólnych regulacjach, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą udzielać pomocy publicznej w określonych obszarach, bez konieczności notyfikacji programu pomocy przez Komisję Europejską. W Polsce pomoc regionalna stanowi fundament udzielania wsparcia publicznego dla przedsiębiorców.

Dodatkowo wprowadzone zmiany uwzględniają sugestie i postulaty samych przedsiębiorców oraz inwestorów, którzy działają w ramach PSI. Ich główną prośbą było wydłużenie okresu, na jaki są wydawane decyzje dotyczące przyznania pomocy publicznej. Przedsiębiorcy wskazywali na potrzebę dłuższego horyzontu czasowego, co pozwalałoby na lepsze planowanie i realizację projektów inwestycyjnych.

Najważniejsze zmiany

Uaktualnienie przepisów polskiego prawa do regulacji europejskich pozwala na dalsze wydawanie decyzji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

W  znowelizowanych przepisach najważniejsza zmiana z perspektywy przyszłych inwestorów, to wydłużenie okresów obowiązywania decyzji o wsparciu dla decyzji wydawanych na okresy poniżej 15 lat. Decyzje, które do końca 2023 roku były wydawane na okres 10 lat i 12 lat, zgodnie z nowymi przepisami od 2024 roku będą obowiązywały odpowiednio przez 12 i 14 lat. Okres ważności, na jaki jest wydawana decyzja o wsparciu, jest uzależniony od lokalizacji inwestycji. Dzięki tej zmianie inwestorzy będą mieli więcej czasu na wykorzystanie wsparcia i realizację planów.

Polska Strefa Inwestycji — podsumowanie 2023 roku 

Polska Strefa Inwestycji to mechanizm wsparcia dla nowych inwestycji w postaci zwolnienia podatkowego, który w Polsce funkcjonuje od września 2018 roku. Do końca grudnia 2023 roku w ramach PSI  wydano łącznie 2 503 decyzje o wsparciu na inwestycje o wartości 116,9 mld zł i zadeklarowano utworzenie 48 034 nowych miejsc pracy. 
 
W samym 2023 roku wydano 536 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 18,3 mld zł i zadeklarowano utworzenie 7 175 nowych miejsc pracy. W porównaniu do 2022 roku zanotowano 20% wzrost liczby projektów. Zakończony właśnie rok to również wzrost udziału realizowanych w ramach PSI inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w 2022 roku stanowiły 56%, a w 2023 roku ich ilość wzrosła do 67%.  

Niekwestionowanym liderem w 2023 roku w ilości wydanych decyzji dotyczących wykorzystania wsparcia w ramach PSI była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Łączna liczna wydanych decyzji przez Katowicką SSE w 2023 roku wyniosła 83, a ich wartość to blisko 3 384 mln zł.

Aktualizacja przepisów regulujących działanie Polskiej Strefy Inwestycji oraz wydłużenie okresu ważności wydawanych decyzji daje duże szanse, że rok 2024 będzie równie owocny, a wykorzystanie tego rodzaju wsparcia wśród inwestorów, w tym przez przedsiębiorstwa MŚP będzie stale rosła.

 

Zaufaj Due Consulting w procesie uzyskiwania ulgi podatkowej. Jesteśmy tu, aby wspierać Twój rozwój biznesu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *