Piąta odsłona konkursu w programie INFOSTRATEG

19 grudnia 2022 roku został ogłoszony przez NCBiR piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”

Głównym celem programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Ogłoszona właśnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju piąta edycja konkursu jest ukierunkowana na stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Spodziewane korzyści z realizacji projektów to obniżenie kosztów i skrócenie czasu aktualizacji kluczowego rejestru państwa, którym jest baza BDOT10k oraz przyśpieszenie procesów realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem przestrzennym, analizami środowiskowymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Cel: Stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Dla kogo: Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów. 

Na co: Dofinansowanie zostanie przyznane na realizację projektów, które obejmują: 

 • badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową), 
 • badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo), 
 • eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo), 
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce), (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo), które są finansowane w ramach pomocy de minimis. 

Wartość dofinansowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstw — na badania przemysłowe: 80%, na prace rozwojowe: 60% kosztów kwalifikowanych;
 • średnie przedsiębiorstwa — na badania przemysłowe: 75%, na prace rozwojowe: 50% kosztów kwalifikowanych;
 • duże przedsiębiorstw — na badania przemysłowe: 65%, na prace rozwojowe: 40% kosztów kwalifikowanych;
 • prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
 • poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru:

 • od 24 lutego 2023 roku do 24 kwietnia 2023 roku.

Realizacja projektu musi się rozpocząć 1 grudnia 2023 r. Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy.
Wnioskodawca ma możliwość wdrożenia/wykorzystania wyników projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

Po więcej szczegółów związanych z projektem oraz przygotowaniem wniosku zapraszamy do kontaktu bezpośredniego — chętnie pomożemy! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *