dotacje unijne

NUTRITECH żywienie w świetle nowych wyzwań społecznych i klimatycznych

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu rządowego NUTRITECH, mający na celu finansowanie prac badawczo-rozwojowych, które przyczynią się do zwiększenia dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030. 

Zakres tematyczny:

  • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych, indywidualne plany żywieniowe, analiza żywieniowych czynników ryzyka);
  • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom (żywność funkcjonalna, innowacje produktowe i technologiczne w żywności);
  • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia (opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków oraz substancji szkodliwych do żywności, działania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności, kontrola jakości żywności).

Program NUTRITECH kierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw (maksymalnie 3), lub konsorcjów przedsiębiorstw i jednostki naukowej.

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych prac oraz wielkości firmy i sięga od 25 do 90%.

Wsparcie w formie dotacji mogą otrzymać projekty polegające na prowadzeniu: 

  • badań przemysłowych;
  • eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • prac przedwdrożeniowych.  

Najważniejsze informacje:

  • wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 1 do 10 milionów złotych;
  • termin naboru wniosków: 6 lipca – 30 listopada 2022 roku;
  • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 48 miesięcy.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *