Nowy konkurs dla firm z województwa mazowieckiego

Już 2 styczniu 2023 roku rozpoczyna się nabór do konkursu, w ramach którego będzie możliwa rozbudowa firmy o nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

23 grudnia 2022 roku został potwierdzony termin rozpoczęcia naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do pierwszej rundy konkursu Działania 3.3 Innowacje w MŚP, którego celem jest nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów, lub usług. 

Cel: Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.  

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego i zamierzają realizować projekt na terenie województwa mazowieckiego. 

Na co:  W ramach konkursu możliwe jest zrealizowanie projektów, prowadzących do:

  • rozbudowy przedsiębiorstw, w szczególności związane z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług; 
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług;
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej. 

Wartość projektu:  

  • Minimalna kwota dofinansowania – 250 000,00 PLN (57775 EUR); 
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 900 000,00 PLN (207990 EUR). 

Kwota dofinansowania projektu będzie uzależniona od wartości wykorzystania przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis z ostatnich trzech lat podatkowych.  

Poziom dofinansowania:  

  • 80% kosztów kwalifikowanych

Termin naboru:

  • od 2 stycznia  2023 roku do 23 stycznia  2023 roku. 

Nabór będzie prowadzony w następujących po sobie rundach, a termin zakończenia pierwszej rundy to 9 stycznia 20223 roku. Druga runda trwa od 10 do 16 stycznia 2023 roku, a trzecia od 17 do 23 stycznia 2023 roku. Rekomendujemy, aby wnioski składać w terminie pierwszej rundy. 

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *