dotacje unijne

Neon Centrum Badań i Rozwoju

Czym jest program Neon, w jakim porozumieniu powstało to przedsięwzięcie. Na jakich działaniach się skupia, co ma z nim wspólnego z PKN Orlen. Na to, oraz powyższe pytania odpowiedź znajdziesz w artykule.

Program grantowy Neon

Program Neon powstał we współpracy Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen. Budżet programu grantowego to aż 200 mln złotych. Celem programu są innowacyjne projekty badawczo- rozwojowe. Program został ukierunkowany do jednostek naukowych, oraz naukowo- przemysłowych. Najbliższy nabór ma dotyczyć dekarbonizacji technologii chemicznych, oraz wdrożenia narzędzi z branży IT. Powyższe działania powinny stworzyć innowacyjne rozwiązania, oraz wdrożyć funkcjonowanie przemysłu 4.0.

Zakres tematów opisanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Orlen

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty z zakresu tematycznego:

 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji paliw
 • Opracowanie technologi na wprowadzenie innowacji w pozyskiwaniu i przetwarzaniu biomasy
 • Rozwój sztucznej inteligencji, który ulepszy cyfryzacja procesów 
 • Rozwój technologii gospodarki w obiegu zamkniętym
 • Stworzenie stacji szybkiego ładowania wodoru
 • Innowacyjne systemy monitoringu turbin wiatrowych

Program Neon zaplanowany jest na cztery edycje. Dwie w 2022 roku dotyczące zagadnień takich jak: „Biomasa” oraz „Gospodarka obiegu zamkniętego”. W 

2023 roku obszar zagadnień obejmuje „Dekarbonizacja”, oraz „Przemysł 4.0”

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu grantowego Neon, oraz jak prezentuje się poziom dotacji

Na co można pozyskać środki z programu NEON:

 • Sprzęt badawczo- rozwojowy
 • Surowce
 • Koszty pośrednie
 • Kadra naukowa, koszt wynagrodzeń
 • Usługi merytoryczne zewnętrzne
 • Realizację badań przemysłowych
 • Realizację eksperymentalnych prac rozwojowych
 • Koszty promocji projektu

Dotacja na badania przemysłowe:

 • Mikro i małe firmy 80%
 • Średnie firmy 75%
 • Duże firmy 65%

Dotacje na prace eksperymentalne:

 • Mikro i małe firmy 60%
 • Średnie firmy 50%
 • Duże firmy 40%

Przedsięwzięcie PKN Orlen i NCBR

Uczestnicy, którzy wezmą udział w przedsięwzięciu, jakim jest projekt Neon, będą mieli cztery lata na realizację pomysłów. Stan technologiczny wszystkich procesów powinien być zwiększony co najmniej o dwa poziomy. Jak zostało już wspomniane, projekt został podzielony na cztery edycje. W pierwszej z nich pod nazwą biomasa należy szukać innowacyjnych technologii produkcji biomasy, oraz narzędzi do otrzymywania wodoru. 

Kolejnym obszarem jest gospodarka obiegu zamkniętego, w głównej mierze dotyczy odzyskiwania metali z ciężkich strumieni rafineryjnych. Następnym aspektem jest zmniejszenie zużycia wody w procesach produkcji. 

Kolejny obszar związany z dekarbonizacją będzie obejmował innowacyjne technologie, które ograniczają emisję dwutlenku węgla. 

Następnym obszarem jest rozwój chemicznych magazynów wodoru, oraz stworzenie stacji tankowania dla lokomotyw.

Jako ostatni obszar perspektywy, uważany jest Przemysł 4.0., który będzie monitorował korozję oraz ich negatywny wpływ na instalację produktu.

Program Neon realizowany jest przy współpracy PKN Orlen i NCBR. Sfinansowany jest po połowie z każdego źródła. Czyli kwota 100 mln przeznaczona jest z PKN Orlen, oraz kolejne 100 mln przez NCBR.

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest zakres tematyczny konkursu Neon?

Zakres konkursu Neon został zapisany w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu. Dostępny na stronie gov.pl, pod adresem linku:  NEON II

Czym zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, wspiera cywilizacyjny rozwój kraju.

Dla kogo ukierunkowany został program grantowy Neon?

Program grantowy Neon został ukierunkowany dla jednostek naukowych oraz naukowo- przemysłowych.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *