Nawet 500 tys. zł dofinansowania do zakupy koparki lub ciągnika

Do 21 października 2022 roku został przedłużony nabór wniosków prowadzony przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 500 tys. zł z przeznaczeniem m. in. na zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, urządzeń i maszyn przeznaczonych do kopania i utrzymania zbiorników melioracyjnych oraz wyposażenie mające na celu wykorzystanie technologii cyfrowych w procesach związanych z działalnością rolniczą i poza rolniczą.

 Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej przedłużyła nabór do 21 października 2022 roku do konkursu, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do 500 tys. zł (115694 EUR) na inwestycje związane z rozwojem działalności ukierunkowane na usługi związane z rolnictwem, leśnictwem oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem urządzeń wodnych.    


 
Cel: Działania i inwestycje mające na celu rozszerzenie oferty przedsiębiorców prowadzących działalność ukierunkowanych na usługi związane z rolnictwem oraz leśnictwem.

Dla kogo:  Firmy mikro i małe z terytorium całego kraju prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą ukierunkowaną na usługi związane z rolnictwem i leśnictwem.

Na co: Zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia służącego prowadzenia usług rolniczych, oraz usług związanych z leśnictwem i utrzymanie i zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych.

Wartość dofinansowania: do 500 tys. PLN (115694 EUR). 

Poziom dofinansowania: do 65%.

Nabór: od 07.07.2022 do 21.10.2022. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą ogólną działalność gospodarczą związaną z rolnictwem i leśnictwem od co najmniej dwóch lat, ale również podmioty dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą pod warunki prowadzenia bardziej sprofilowanej działalności.  

Najważniejsze informacje: 

  • koniec naboru: 21 październik 2022,
  • maksymalna wartość dofinansowania: do 500 tys. PLN (115694 EUR),
  • poziom dofinansowania: do 65%,
  • możliwość dofinansowania zakup m. in. ciągnika rolniczego oraz koparki

 

Przeznaczenie:

  • zakup wraz z instalacją i transportem nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,
  • zakup wraz z instalacją i transportem nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych m. in. do kopania stawów oraz zbiorników utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji,
  • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,
  • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto (2313 EUR)).

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *