dotacje unijne

Nawet 15 mln zł dofinansowania na inwestycje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 roku rozpoczyna nabór do wniosków do konkursu dedykowanego dla firm MŚP, w ramach którego może uzyskać do 50% dofinansowania na inwestycje związane z m.in. budową, remontem i rozbudową budynków, w których prowadzona jest działalność, zakupem maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków do konkursu w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  

W ramach działania można uzyskać nawet 15 mln PLN (3470830 EUR) dofinansowania na inwestycje związane z prowadzoną, w momencie składania wniosku działalnością dotyczącą przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. 

Cel: Działania i inwestycje mające na celu dywersyfikację oraz zwiększenie potencjału prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przetwarzanie i wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych. 

Dla kogo: Podmiotów posiadających statut MŚP i prowadzących, w momencie składania wniosku, działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. 

Na co: Inwestycje i działania obejmujące: 

  • Budowę, rozbudowę, przebudowę, remont budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów wraz z pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi; 
  • Budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury budynków, w których prowadzona jest działalność w tym systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców; 
  • Zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności objętej wsparciem; 
  • Zakup nowych środków transportu
  • Zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa; 
  • Zakup lub aktualizacja oprogramowania oraz systemów tele informacyjnych. 

Wartość dofinansowania: Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi: 

  • Do 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw; 
  • Do 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw; 
  • Do 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw; 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł (23138 EUR)

Poziom dofinansowania: do 50%  

Nabór: od 17.10.2022 do 18.11.2022 

 

Nie czekaj, zapraszamy do kontaktu, jesteśmy po to, żeby Ci pomóc! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *