Moduły w Ścieżce Smart

Już 21 lutego 2023 roku rozpoczyna się nabór pierwszej rundy działania Ścieżka Smart, na który przewidzianych jest rekordowy budżet wynoszący powyżej 5 mld zł. Warto sprawdzić, z jakich modułów powinny składać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach tego działania.

Projekty w ramach Ścieżki Smart mogą składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Moduły dla projektów Ścieżki Smart:

Projekty ubiegające się dofinansowanie obowiązkowo muszą obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku dużych podmiotów moduł B+R jest obowiązkowy.

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Efektem prac B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania,  możliwego do wdrożenia w przedsiębiorstwie tj. nowy albo ulepszony produkt lub usługa, lub nowy albo ulepszony proces biznesowy realizowany w przedsiębiorstwie.

Wsparcie w ramach modułu B+R dotyczy przede wszystkim:

 • Wynagrodzenia personelu badawczo-rozwojowego;
 • Zakupu usług zewnętrznych związanych z realizacją modułu;
 • Kosztu amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • Koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • Koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych dotyczących prac B+R;

Moduł wdrożenie innowacji dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyników prac B+R  zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie, lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania (innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym).

Wsparcie w ramach modułu wdrożenie innowacji dotyczy głównie:

 • Zakupu lub leasingu gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • Zakupu lub leasingu środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • Nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • Nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • Zakupu usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji.

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *