dotacje unijne

Kto ile dostał z tarczy finansowej PFR?

PFR odegrał bardzo dużą rolę w wsparciu gospodarki kraju w trudnych chwilach. Od momentu swojego powstania PFR stał się ważnym graczem na polskiej scenie finansowej, inwestując w różnorodne projekty i przedsięwzięcia, które miały na celu nie tylko rozwijanie gospodarki, ale także tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie innowacji i wspieranie przedsiębiorczości. 

Co to jest PFR?

PFR (Polski Fundusz Rozwoju) jest to instytucja finansowa działająca w Polsce, która ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego kraju. PFR został utworzony w celu inwestowania w projekty i przedsięwzięcia mające na celu rozwijanie polskiej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje oraz promowanie przedsiębiorczości.

Główne zadania Polskiego Funduszu Rozwoju obejmują udzielanie wsparcia finansowego różnym sektorom gospodarki, takim jak infrastruktura, przedsiębiorczość, nauka i technologia, energetyka czy inwestycje zagraniczne. PFR może udzielać pożyczek, inwestować w projekty kapitałowe, a także pełnić rolę partnera strategicznego dla firm i instytucji, które dążą do rozwoju i modernizacji.

Tarcza finansowa PFR 1.0

Tarcza Finansowa 1.0 był to program wsparcia realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju, który miał na celu pomoc firmom i pracownikom podczas trudnego okresu, gdy gospodarka została zamrożona w wyniku działań przeciwdziałających wirusowi COVID-19. Program ten obejmował około 3 milionów pracowników.

Głównym celem Tarczy Finansowej 1.0 było zabezpieczenie miejsc pracy oraz zapewnienie firmom stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń gospodarczych. W ramach tego programu udzielono wsparcia finansowego dla 348 tysięcy mikrofirm (czyli tych, które zatrudniały przynajmniej jednego pracownika). Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały razem niemal 61 miliardów złotych w postaci częściowo bezzwrotnych dotacji finansowych.

Tarcza finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 stanowiła program mający na celu udzielenie wsparcia finansowego firmom z sektorów gospodarki, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność wskutek pandemii COVID-19. 

Polskie przedsiębiorstwa, dotknięte skutkami koronawirusa, otrzymały szybko dostępne wsparcie w formie dotacji, mające na celu poprawę ich płynności finansowej, umożliwienie kontynuacji działalności oraz zachowanie miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że część tych środków stanowiła wsparcie bezzwrotne, pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz utrzymania miejsc pracy.

Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm

Finansowanie dla Dużych Firm w ramach tarczy finansowej było dostosowywane indywidualnie i obejmowało zarówno pożyczki, jak i inwestycje kapitałowe, które były realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki swoim umiejętnościom inwestycyjnym i stabilnej sytuacji finansowej, PFR efektywnie i sprawnie udostępniła firmom wsparcie finansowe na korzystnych warunkach. To pomogło zminimalizować negatywne skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczyniło się do odbudowy rodzimych firm, umożliwiając im powrót na ścieżkę rozwoju.

Jak sprawdzić kto ile dostał z tarczy?

Aby sprawdzić kto skorzystał z tarczy finansowej PFR, można skorzystać z prostego procesu:

  1. Wejdź na stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), następnie wybrać zakładkę Pomoc publiczna i wybierz Dane o udzielonej pomocy – SUDOP. Możesz też dostać się tam bezpośrednio klikając w link: https://sudop.uokik.gov.pl/home
  2. Kliknij na opcję „Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta”.
  3. Wpisz numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy, której pomoc chcesz sprawdzić, a następnie kliknij przycisk „Pobierz nazwę”. Nazwa firmy zostanie automatycznie pobrana z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
  4. Zaznacz, jakie informacje Cię interesują. Możesz wybrać, czy chcesz sprawdzić pomoc de minimis, pomoc związaną z COVID-19 lub obie. Dodatkowo, możesz ograniczyć zakres czasowy, wybierając określony okres z kalendarza lub korzystając z opcji „tylko 3 lata wstecz”, jeśli chcesz sprawdzić dane z ostatnich lat.
  5. Jeśli chcesz sprawdzić tylko pomoc udzieloną w ramach tarcz antykryzysowych, kliknij przycisk „tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach ograniczonych kwot”. Jeśli chcesz, aby informacje były czytelne w dokumencie PDF, zaznacz również opcję „zawijanie długich wierszy w kolumnach dla formatu PDF”.
  6. Potwierdź swoje wybory, klikając na granatowy przycisk „Wyszukaj według wybranych kryteriów”.

Po zaakceptowaniu swojego wyboru zostanie wygenerowany plik PDF, który można zapisać na pulpicie komputera. W dokumencie znajdziesz informacje dotyczące daty i zakresu pomocy, a także podstawę prawną jej udzielenia. W ten sposób każdy może szybko sprawdzić kto ile dostał z tarczy PFR.

Lista beneficjentów programu Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm

Aktualna lista beneficjentów programu Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm znajduje się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju i jest dostępna pod linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm/lista-beneficjentow?tab=podpisane-umowy

Na stronie znajdują się informacje o wszystkich beneficjentach tego programu takie jak: nazwa firmy, jej lokalizacja, liczba zatrudnionych pracowników, rodzaj wsparcia a także jego kwotę. Dzięki tym danym można dowiedzieć się, kto skorzystał z tarczy finansowej.

Pytania i odpowiedzi

Do kogo była skierowana pomoc w ramach Tarczy Finansowej?

Pomoc w ramach Tarczy Finansowej była skierowana do różnych grup, w tym przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże), pracowników różnych sektorów, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Celem było ochrona miejsc pracy, utrzymanie płynności finansowej firm i wsparcie sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Program Tarcza Finansowa rozwijany był w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację i potrzeby gospodarcze.

Czy aby sprawdzić kto skorzystał z tarczy trzeba zapłacić?

Nie, takie informacje można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://sudop.uokik.gov.pl/home. Aby dowiedzieć się kto ile dostał z tarczy wystarczy tylko podać NIP interesującej nas firmy.

Co to jest PFR?

PFR to skrót od Polski Fundusz Rozwoju.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *