Kredyt technologiczny FENG

Już 9 marca 2023 roku zostanie ogłoszony nabór do kolejnego konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dla nowej perspektywy 2021-2027. Jest to kontynuacja działania realizowanego już wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oczywiście chodzi o Kredyt na innowacje technologiczne (2.32), którego głównym celem jest wspieranie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Kredyt na innowacje technologiczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) umożliwia przedsiębiorstwu na pozyskanie finansowania na wdrożenie innowacji technologicznych. Ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: dłużne w formie kredytu z banku komercyjnego oraz bezzwrotne w formie dotacji. Część dotacyjna ma zachęcić firmy do inwestycji w projekty, które wymagają badań, ale nie gwarantują szybkie stopy zwrotu.  

Skontaktuj się z nami, użyj formularza na dole strony

Cel: Głównym celem inwestycji musi być wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług. Wdrażane projekty powinny być wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.  

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.   

Na co: Koszty kwalifikowane obejmują:  

  • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;  
  • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;  
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części;  
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (w tym oprogramowanie);  
  • zakup usług doradczych;  
  • koszty uzyskania ochrony patentowej;  
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.  

Poziom dofinansowania:  

Do 70% kosztów kwalifikowanych.  
Poziom dofinansowania projektu będzie określany na podstawie Mapy Pomocy Regionalnej na lata 2022-2027 oraz wielkości przedsiębiorstwa.   

Budżet konkursu:  

578 mln zł  (133 mln EUR)

Terminy konkursu:  

Ogłoszenie: 9 marca 2023 roku;  
Nabór: od 23 marca 2023 roku do 31 maja 2023 roku.  

 

Dofinansowanie stanowi „premia technologiczna” udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, celem spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację projektu. Kredyt może stanowić 100% wartości projektu. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący.  

Po więcej szczegółów związanych z projektem oraz przygotowaniem wniosku zapraszamy do kontaktu bezpośredniego — chętnie pomożemy!  

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *