Krajowy Plan Odbudowy dla Przedsiębiorców

Krajowy Plan Odbudowy dla Przedsiębiorców

KPO co to jest?

Kpo co to jest czy jest ? Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem mającym na celu odbudowę oraz tworzenie odporności społeczno-gospodarczej Polski po trudnościach, jakie miała w związku z pandemią COVID-19. KPO został sporządzony poprzez analizę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju po wybuchu pandemii COVID-19, rozpoznanie trudności odbudowy i transformacji gospodarki polskiej i europejskiej oraz na podstawie konsultacji społecznych.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności obejmuje 54 inwestycji i 48 reform. Jego celem jest sprawienie, aby Polska łatwiej przetrwała różnego rodzaju kryzysy, a gospodarka kraju się wzmocniła. Program dotyczy inwestycji rozpoczętych po 1 lutego 2020 r. i zakończonych do 31 sierpnia 2026 r. Działania będą realizowane dla przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności wspiera następujące obszary:

 • odporność i konkurencyjność gospodarki
 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności
 • transformacja cyfrowa
 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
 • zielona, inteligentna mobilność
 • poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Ile pieniędzy z KPO dla Polski?

Środki kpo dla Polski pochodzą z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Fundusz KPO przeznaczył dla Polski 156,5 mld złotych, z czego spora część zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (42,7%), a także na transformację cyfrową (21,3%). Pieniądze z KPO będą w większości otrzymane w postaci dotacji (106,9 mld złotych). 51,6 mld złotych otrzymamy w formie preferencyjnych pożyczek, których spłata zakończy się najpóźniej po 30 latach, czyli do 2058 r.

Środki z KPO pozwolą Polsce dokonywać nowych inwestycji, zwiększyć zatrudnienie oraz przyspieszyć wzrost gospodarczy. Pieniądze z KPO będą inwestycją w rozwój gospodarki, innowacje, cyfryzację, środowisko, zdrowie i edukację.

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Z tej części Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności skorzystają przedsiębiorstwa. Celem jest unowocześnienie produkcji, dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy, zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami starszymi a także zmiany w obszarze kultury. Dzięki takim działaniom, można będzie zauważyć następujące efekty:

 • nowe inwestycje i wyższe zarobki
 • innowacje i nowoczesne technologie
 • oszczędności w zużyciu energii
 • nowe miejsca pracy
 • likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm
 • pomoc rodzicom na rynku pracy poprzez zwiększenie ilości żłobków i klubów dziecięcych

Na co przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć środki z KPO?

Fundusz KPO przeznacza środki dla MŚP oraz dużych firm. Pieniądze z KPO mogą być wykorzystane na:

 • przyśpieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji – 2 mld złotych, dla dużych firm;
 • stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – 0,7 mld złotych, MŚP oraz duże firmy;
 • wzmocnienie współpracy między sektorem nauki oraz przemysłem – 2,2 mld złotych;
 • kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją – 1,8 mld złotych, dla pracodawców i pracowników;
 • uelastycznienie formy zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej – 0,2 mld złotych, mikroprzedsiębiorstwa (bez samozatrudnionych) oraz MŚP.

Pytania i odpowiedzi

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z KPO?

Aby otrzymać dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. Może w tym pomóc firma DUE Consulting. Dzięki współpracy z nami nie musisz się martwić o wszelkie formalności.

Jaka instytucja odpowiada za koordynację realizacji KPO?

Za koordynację realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i obsługujące go Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Co to są kamienie milowe KPO?

Kamienie milowe KPO to konkretne wymagania określone przez Unię, które beneficjent musi spełnić, aby otrzymać wypłatę, która odbywa się w transzach. Gdy zrealizowane zostaną wskazane kamienie milowe, uruchamiane są kolejne transze środków unijnych.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *