dotacje unijne

Jak napisać biznesplan na dotacje unijne?

Kiedy chcesz ubiegać się o dotacje unijne, musisz wypełnić szereg dokumentacji. Oprócz wniosku, należy sporządzić również analizę finansową, studium wykonalności oraz biznesplan. Pozytywna decyzja przyznania dofinansowania z Unii bardzo zależy od dobrze napisanego biznesplanu. Pisanie biznesplanu sprawia wiele trudności. Jak napisać biznesplan do dotacji unijnej? Poznaj nasze wskazówki.

Dlaczego pisanie biznesplanu jest takie ważne?

Biznesplan jest kluczowym dokumentem podczas zakładania firmy bądź ubiegania się o dotacje unijne. Dzięki niemu, można zweryfikować szansę na powodzenie naszego biznesu, opracować strategię działania, sprecyzować grupę docelową klientów, dokonać analizy SWOT, wyznaczyć cele, przekalkulować koszty, przyrządzić analizę finansową oraz zbudować wiarygodność wśród inwestorów i kredytodawców. 

Biznesplan jest zbiorem wszystkich informacji o przyszłej działalności firmy. Sporządzany jest m.in. po to, aby pozyskać źródła finansowania. Przedsiębiorca wykazuje w nim, że nowe przedsięwzięcie będzie opłacalne. Jest to dokument strategiczny, pomocny również przy planowaniu kolejnych etapów rozwoju firmy.

Pisanie biznesplanu – od czego zacząć?

Na samym początku, zanim zaczniesz pisać biznesplan, powinieneś zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym chcesz wziąć udział. Dowiesz się z niego, w jakim terminie złożyć wniosek, w jaki to zrobić wniosek oraz jakie są etapy oceny złożonych już wniosków. Warto dowiedzieć się również, jakie są kryteria wyboru finansowanych operacji, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę pisząc wniosek.

Kiedy zapoznasz się z dokumentami danego projektu, określ, jaki masz pomysł na inwestycję, co będzie odróżniało Cię od konkurencji oraz na jakie koszty musisz być przygotowany realizując projekt (te jednorazowe, jak i miesięczne).

Jak napisać biznesplan do dotacji unijnej?

Biznesplan pod dotacje unijne jest kluczowym dokumentem podczas ubiegania się o dofinansowanie. Jednak jego sporządzenie nie jest takie proste i wielu ludzi ma z tym problem. W internecie możemy znaleźć wzory biznesplanu, które mogą zrozumieć nam, jak taki biznesplan powinien wyglądać, jednak ostatecznie każdy różni się od siebie, ponieważ jest pisany pod inne inwestycje i różne firmy. Dlatego wzory biznesplanu mogą nam pomóc, jednak nie powinniśmy się nimi nadmiernie sugerować. 

A więc, jak napisać biznesplan na dotacje unijne? Oto wskazówki:

  1. Przedstaw siebie, jako osobę kompetentną do prowadzenia działalności w określonej branży. Twoje przygotowanie do prowadzenia firmy  na pewno będzie wysoko oceniane. W tym punkcie opisujesz swoją wiedzę i doświadczenie. Ważne jest, by wykazać, że wiedza, którą posiadasz pokrywa się z profilem działalności oraz pokazać, że masz odpowiednie doświadczenie, które możesz udokumentować. Jeśli posiadasz doświadczenie, którego nie możesz udokumentować, możesz dołączyć referencje firm lub osób, którym nieodpłatnie pomagałeś.
  2. Omów dobrze swoją branżę, posługując się wszelkimi raportami i danymi, aby przedstawić popyt na dane towary/usługi oraz wyjaśnić czy sytuacja na rynku pozwoli Ci działać w tym otoczeniu. Należy wskazać również docelowego odbiorcy, określając jego cechy oraz udowadniając, że spełnisz jego potrzeby, a Twoje usługi zapełnią luki w potrzebach klientów.
  3. Dobierz odpowiednich konkurentów do Twojej branży. Przedstaw rzeczywistych konkurentów, przeanalizuj ofertę konkurenta pod względem jakościowym, jak dociera do klientów oraz jakie wady ma w swojej ofercie, które wykorzystasz by zaistnieć na rynku.
  4. Dokładnie opisz swoje usługi/produkty, które wyróżniają się na tle innych produktów/podmiotów. Opisując marketing, skup się na najefektywniejszych narzędziach. Dokładnie opisz swoje wybory, odpowiedz na pytanie, co sprawia, że wybierasz właśnie te narzędzia marketingowe i w jaki sposób dotrzesz do odbiorców. Wskaż, jakie miesięczne koszty zamierzasz przeznaczyć na działanie marketingowe.
  5. Dobrze sporządź analizę SWOT, polegającą na przedstawieniu Twojej firmy w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym: S (Strengths) – mocne strony, W (Weakness) – słabe strony, O (Opportunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia. Opisując mocne strony skupiasz się na tym, w czym jesteś dobry, doświadczeniu, Twoich umiejętnościach, w czym masz przewagę. Słabe strony natomiast, mają przedstawić minusy Twojej osoby/oferty/produktu, wszystko to, co stanowi wadę. Szanse z kolei, są szansami, które daje Ci branża, rynek, otoczenie lokalne. Zagrożeniem jest to, co tworzy niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Dobrym pomysłem jest podsumowanie analizy SWOT wnioskami, w których zawrzesz odpowiedź na to, jak poradzisz sobie ze słabymi stronami i zagrożeniami.
  6. Dokładnie przygotuj plan finansowy. Musisz w nim określić, ile kwartalnie lub rocznie będziesz sprzedawał, a także szacunkowe koszta. Popyt, który wskażesz, musi odpowiadać temu, co było przedstawione w poprzednich częściach. W kosztach natomiast, uwzględnij takie, jak ZUS, księgowość, podatek, czynsz, marketing lub towar, którym będziesz handlował.

Jak napisać biznesplan żeby dostać dotację?

Dzięki pisaniu biznesplanu możesz przekonać się, czy realizacja przez Ciebie zamierzonego przedsięwzięcia jest rentowna. Dobrze przygotowany biznesplan pomoże Ci w zarządzaniu firmą, jak również przyczynia się do otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowanie. Stosując powyższe wskazówki na temat tego, jak napisać biznesplan do dotacji unijnej, na pewno zwiększysz szansę na przyznanie dofinansowania. 

Pytania i odpowiedzi

Czy biznesplan przygotowują tylko nowo powstałe przedsiębiorstwa, czy również przedsiębiorstwa już funkcjonujące?

Biznesplan przygotowują powstające przedsiębiorstwa, jak i już funkcjonujące, kiedy chcą wejść na nowe rynki lub zmienić profil działania.

Czy biznesplan do dofinansowania na otwarcie firmy z Urzędu Pracy jest osobnym załącznikiem do wniosku?

W przeważającej ilości przypadków, większość elementów biznesplanu jest umieszczona we wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Rzadko jest to osobny załącznik do wniosku.

Czy Urząd Pracy weryfikuje plan finansowy zamieszczony w biznesplanie?

Nie, wyliczenia nie są weryfikowane, jednak UP patrzy na to, czy prognozy są racjonalne.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *