dotacje unijne

Internacjonalizacja przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

Internacjonalizacja MŚP to konkurs mający na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi do 29 czerwca 2022 nabór wniosków od firm z województw Polski Wschodniej, które posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Najważniejsze informacje:

  • maksymalna kwota wsparcia w ramach konkursu to 900 000 zł;
  • poziom dofinansowania wynosi 85% całkowitego kosztu projektu;
  • wsparcie można przeznaczyć m. in. na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia i wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów; udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *