GOSPOSTRATEG — społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

IX konkurs Gospostrateg, w ramach którego dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie). Czas przeznaczony na realizację projektu do 36 miesięcy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiąty konkurs Programu GOSPOSTRATEG, w ramach którego dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Tematy konkursu zostały podzielone na cztery obszary:

  • Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; 
  • Obszar pułapki braku równowagi; 
  • Obszar pułapki demograficznej;
  • Obszar pułapki słabości instytucji. 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających. Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.  
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa zależy od jego wielkości (mikro, małe, średnie duże) oraz typu finansowanych badań i wynosi on do 90%.

Najważniejsze informacje:

  • termin naboru wniosków: 20 czerwca – 20 września 2022 roku;
  • budżet konkursu 80 mln złotych;
  • minimalny poziom kosztów kwalifikowanych 1 mln zł, a maksymalny 8 mln złotych;
  • projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *