Gospodarka o obiegu zamkniętym dla MŚP

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków do I etapu konkursu dedykowanego dla MŚP z Polski Wschodniej planujących realizację kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Do 19 grudnia 2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków w ramach I Etapu  działania 1.3 FEPW, który umożliwia sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji (gospodarka o obiegu zamkniętym).

Wsparcie w ramach działanie 1.3 FEPW jest duetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims. 

Dla kogo: 

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co: 

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usług doradczych obejmujących
  opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia
  GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt
  przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe.

Poziom dofinansowania: 

      Maksymalny poziom dofinansowania w Etapie I wynosi do 100%.

Limity dla projektów:

 • Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie, rozliczana w formie ryczałtowej wynosi 82 781 PLN (19136 EUR).

Termin naboru:  

      od 10 października 2023 roku do 19 grudnia 2023 roku.

Budżet konkursu:  

    10 000 000 PLN (2,22 mln EUR).

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *