Fundusze dla Polski Wschodniej docierają na Mazowsze

Właśnie został ogłoszony nowy program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, którego głównym celem jest przyspieszenie i utrwalenie rozwoju tych regionów. Nowością jest fakt, że z programem zostało objęte oprócz pięciu województw regionu również znaczna część województwa mazowieckiego. Wartość budżetu tego programu to blisko 2,7 mld euro.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 rozszerza dotychczasowy obszar działania. Do województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego dołącza znaczna część województwa mazowieckiego

Głównym celem jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności regionów oraz wyższej jakości życia na obszarach objętych działaniami  programu. 

Obszar województwa mazowieckiego objęty wsparciem dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny, który obejmuje województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy oraz 9 okolicznych powiatów (powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).   

Cele programu: 

 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw; 
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców; w dobie zmian klimatu;
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej; 
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce. 

Dla kogo: 

 • Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej; 
 • Ośrodków innowacji  jako animatorów dla start-upów; 
 • Dużych przedsiębiorstw – operatorów dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych;  
 • Parków narodowych; 
 • Jednostek samorządu terytorialnego; 
 • Zarządców infrastruktury kolejowej. 

Na co: 

 • Wsparcie innowacji w przemyśle i wzornictwie przemysłowym; 
 • Automatyzacja i robotyzacja; 
 • Transformacja modeli biznesowych; 
 • Rozwój inteligentnych sieci energetycznych;
 • Zrównoważona mobilność miejska; Rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej;
 • Rozwój turystyki i  tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych.  

Budżet: 12 mld zł 

Już teraz możesz zacząć ubiegać o wsparcie z nowego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej  – chętnie pomożemy! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *