Radmir

Dotacje z Unii Europejskiej na zakup sprzętu.

Dotacje unijne na rozwój firmy mogą służyć do finansowania zakupu różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Dotacje te pozwalają na nabycie różnorodnych urządzeń, w tym maszyn produkcyjnych, maszyn usługowych, linii produkcyjnych, robotów oraz wielu innych rodzajów technologii i sprzętu.

Jaka uzyskać dotację?

Szanse na otrzymanie dofinansowania, zależą od konkursu i pomysłu na jego zrealizowanie. Dotacje z Unii Europejskiej na zakup sprzętu, są dostępne dla firm działających w różnych branżach, jednak najważniejsze jest spełnienie określonych kryteriów konkursu. Kryteria te są precyzyjnie określone w regulaminie. Jednak warto zaznaczyć, że dotacje na zakup sprzętu, maszyn i urządzeń są przede wszystkim skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Ile można otrzymać dofinansowania na zakup sprzętu? 

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup sprzętu jest różna i uzależniona od wielu czynników. Najczęściej dotacje na zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń wynoszą od 50 000 zł (11558 EUR) netto do aż 5 000 000 zł (1155842 EUR). Poziom i wielkość dotacji, jest ustalana na podstawie regulaminu konkursu. Zwykle zakres dofinansowania wynosi od 45% do 85%. Jednak istnieją konkursy, w których stopień wsparcia finansowego może sięgać nawet 100% całkowitych wydatków. Dlatego bardzo istotne jest ustalenie, co oraz w jakim terminie planujecie finansować.

Ile najwięcej można uzyskać dotacji? 

Z dofinansowań można zakupić sprzęt, maszyny i urządzenia o różnych cenach, jednak ich cena jednostkowa nie może przekroczyć limitu dofinansowania. W konkursach dotacyjnych to regulamin określa warunki zakupu sprzętu, ale można otrzymać dotację, których cena jednostkowa może przekraczać nawet 1 000 000 zł netto (231168 EUR).

Co przygotować do wniosku o dotacje unijne na zakup sprzętu? 

  1. Przedstawić wymagania techniczne sprzętu.

Każdy producent maszyn i urządzeń posiada swoją własną specyfikację techniczną, która obejmuje różne funkcje, opcje konfiguracji oraz dodatkowe wyposażenie. Jednak to inwestor, decyduje, co jest istotne. Należy określić minimalne wymagania techniczne dla maszyn i urządzeń, które zamierzają zakupić przy wykorzystaniu dotacji z Unii Europejskiej na zakup sprzętu.

  1. Określenie warunków oferty. 

Oferta od dostawców maszyn lub urządzeń zawiera koszty dodatkowe, które są niezbędne do uruchomienia sprzętu. Dotacja z Unii Europejskiej na zakup sprzętu, obejmuje: tylko sprzęt, czyli koszt samej maszyny lub urządzenia, koszty związane z dostawą, koszty wniesienia (w tym ewentualne koszty transportu i wniesienia do hali, przy użyciu dźwigu lub innych środków), koszty instalacji (włączając podłączenie elektryczne, rekuperację, wodociąg, sprężone powietrze itp.).

Jak długo należy maszynę zachować? 

Przedsiębiorca, który zakupił maszyny przy wykorzystaniu dotacji unijnych  z Unii Europejskiej na zakup sprzętu, zobowiązany jest do zachowania tych maszyn przez określony okres czasu. Ten okres jest nazywany „okresem trwałości” i wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat od dnia rozliczenia dotacji. W ciągu tego okresu firma musi utrzymać swoją działalność oraz spełniać zobowiązania określone we wniosku konkursowym.

Czy dotacja jest tylko nowy sprzęt? 

W zależności od regulaminu danego konkursu o dotację z Unii Europejskiej możliwe jest nabycie zarówno nowego, jak i używanego sprzętu, maszyn i urządzeń. Większość konkursów jednak wymaga zakupu tylko nowego sprzętu, maszyn i urządzeń, co dokładnie określa ich regulamin.

Dotacje na zakup sprzętu maszyn i urządzeń często polegają za refundacji poniesionych wydatków. W zależności od rodzaju konkursu istnieją różne opcje finansowania zakupu sprzętu, maszyn lub urządzeń. Można skorzystać z dotacji na tzw. zaliczkę, sfinansować zakup przy użyciu kredytu, pożyczki lub leasingu. Ważne jest jednak, że niezależnie od wybranej formy finansowania, sprzęt, maszyna lub urządzenie nie mogą służyć jako zabezpieczenie w ramach dotacji.

Czy lokalizacja firmy ma znaczenie?

Lokalizacja firmy ma znaczenie dla możliwości uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu, zwłaszcza jeśli chodzi o dotacje regionalne oferowane przez województwa. Istotne jest nie tylko miejsce, gdzie firma ma swoją główną siedzibę, ale także lokalizacja oddziałów oraz miejsce opodatkowania. Warto pamiętać, że jeśli firma ma siedzibę w jednym województwie i ubiega się o dotację regionalną, nie będzie mogła finansować wydatków związanych z oddziałem, który znajduje się w innym województwie.

Czy wielkość firmy ma znaczenie?

Rozmiar firmy ma duże znaczenie, gdy ubiegamy się o dotację unijną na zakup sprzętu, maszyn i urządzeń. W większości przypadków dotacje te są dostępne jedynie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Czyli mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające maksymalnie 9 pracowników, mogą ubiegać się o wsparcie. Dla małych firm limit wynosi do 49 pracowników, a dla średnich do 249 pracowników. Często średnie przedsiębiorstwa otrzymują niższy poziom wsparcia w porównaniu do mniejszych firm. Firmy zatrudniające do 49 pracowników mogą otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu w wysokości 45%, podczas gdy firmy średnie, które zatrudniają więcej niż 49 pracowników, mogą otrzymać wsparcie na poziomie 35%. Czyli mniejsze firmy mają większe szanse na uzyskanie dotacji.

Jakie wymagania musi spełniać firma, aby dostać dotacji?

Dokładne wymagania zależą od regulaminu konkursu dotacyjnego. Ale istnieją pewne podstawowe wymagania, które należy spełnić, takie jak nieposiadanie zaległości w płatnościach podatkowych, w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Pytania i odpowiedzi: 

Jakie jest maksymalne dofinansowanie na zakup sprzętu?

Wysokość dofinansowania na zakup sprzętu z Unii Europejskiej jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Zazwyczaj dotacje wynoszą od 50 000 zł (11558 EUR) netto do 5 000 000 zł (1155842 EUR).

Jaki jest poziom wsparcia na zakup sprzętu? 

Poziom wsparcia finansowego wynosi zazwyczaj od 45% do 85%, ale istnieją konkursy, w których wsparcie może sięgać nawet 100% całkowitych wydatków.

Jakie są wymagania dotyczące zachowania maszyn po zakupie?

Po zakupie sprzętu przedsiębiorca, jest zobowiązany do zachowania tych maszyn przez określony okres, nazywany zazwyczaj od 3 do 5 lat od dnia rozliczenia dotacji. 

Czy dotacje dotyczą tylko nowego sprzętu?

Zależy to od regulaminu konkursu dotacyjnego. Jednak większość konkursów wymaga zakupu nowego sprzętu.

Czy lokalizacja firmy ma znaczenie dla uzyskania dotacji?

Tak, lokalizacja firmy ma znaczenie, zwłaszcza w przypadku dotacji regionalnych oferowanych przez województwa. 

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *