Zostaw to nam

Dotacje unijne na stworzenie miejsca pracy

Wykorzystaj szansę

Dotacje unijne na stworzenie miejsca pracy

Chcąc zrealizować nową inwestycję i utworzyć miejsce pracy, możesz skorzystać ze wsparcia przeznaczonego na ten cel. Możesz otrzymać dotacje na utworzenie miejsca pracy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z pojawiających się konkursów, które zawierają elementy dotyczące wsparcia działań, związanych ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Oprócz tego, wsparcie to, udzielane jest przez Polską Strefę Inwestycji i polega na uzyskaniu ulgi podatkowej na realizację nowej inwestycji. Jeśli więc planujesz zakupić nowe maszyny, do których obsługi musiałbyś zatrudnić nowego pracownika, jest to oferta skierowana dla Ciebie. Poznaj jej szczegóły.

Dotacje unijne na stworzenie miejsca pracy - pomożemy Ci je otrzymać

Dotacje unijne na stworzenie miejsca pracy

Dla kogo dotacja unijna na stworzenie miejsca pracy?

Dotacje na stworzenie miejsca pracy są przeznaczone dla MŚP oraz dużych firm, które działają w sektorze:

 • tradycyjnego przemysłu,
 • nowoczesnych usług (przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, wydawanie oprogramowania, badania naukowe i prace rozwojowe, doradztwo w sprawach środowiska naturalnego, usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi rachunkowo-księgowe, usługi z zakresu audytu finansowego, specjalistyczne projektowanie przemysłowe i wnętrz, centra telefoniczne, naprawy i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego).

Jeżeli zaliczasz się do którejś z grupy beneficjentów, skonsultuj się z nami.

Aby móc ubiegać się o dotację na zwolnienie podatkowe, należy spełniać definicję nowej inwestycji, to znaczy spełnić któryś z poniższych wymogów:

 • utworzenie nowego zakładu,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład,
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Dotacje na stworzenie miejsca pracy mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które spełnią wymóg minimalnych wymaganych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Kryterium minimalnych kosztów zależy od wielkości przedsiębiorstwa, sektora oraz lokalizacji. Firmy znajdujące się w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, mają najniższe wymagane koszty. W niektórych obszarach Polski jest możliwe uzyskanie zwrotu nawet do 70% wydatków.

Powiedz nam czym się zajmujesz

A my pomożemy Ci otrzymać dotację

Zaufaj ekspertom

z Due Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy firmom z różnych branż w znalezieniu odpowiednich programów finansowania oraz przygotowaniu profesjonalnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać dotacje UE na rozwój firmy.

Dotacja unijna na stworzenie miejsca pracy - na co pomożemy otrzymać środki finansowe?

zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT. Zwolnienie z podatku dochodowego, którego obejmuje limit, liczony jako procent od:

 

 • kosztów nowej inwestycji, lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

 

Liczba lat, w których można korzystać z ulgi podatkowej zależy od lokalizacji. Zazwyczaj jest to przez 10, 12 lub 15 lat lub do czasu wykorzystania limitu zwolnienia.

Pełne wsparcie na każdym etapie

01

Analiza pomysłu

Analiza pomysłu i ocena możliwości pozyskania dotacji

02

Koncepcja

Wybór optymalnej dotacji

Opracowanie koncepcji projektu i jej optymalizacja

03

Wniosek i umowa

Przygotowanie dokumentacji

Złożenie wniosku i ocena

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Zaufaj ekspertom z Due Consulting

Wiele możliwości

Na co można uzyskać dotacje dla przedsiębiorców?

Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz programów wsparcia finansowego dla firm, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarki i promowania innowacji.

Dotacje na rozwój działalności pozwalają na:

Pomożemy Ci zdobyć dotacje unijne na stworzenie miejsca pracy

Ubiegając się o dotację unijną na stworzenie miejsca pracy, musisz dołączyć do wniosku szereg oświadczeń, które otrzymasz od Zarządzającego Obszarem. Do wniosku należy również dołączyć:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 2. Sprawozdania finansowe spółki za 3 ostatnie lata obrotowe wnioskodawcy (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za ostatni rok lub w przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego
 3. Biznesplan nowej inwestycji.

Aby dotacja unijna na stworzenie miejsca pracy została przyznana, należy skrupulatnie sporządzić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Nasza firma ma doświadczenie w wypełnianiu takich wniosków, dlatego wybierając Due Consulting, nie musisz martwić się formalnościami.

Dotacja na stworzenie miejsca pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

Jest również możliwość otrzymania dotacji na utworzenie miejsca pracy z Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców, prowadzących działalność przez co najmniej 6 miesięcy. Warunkiem jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

 

Zatrudniając osobę bezrobotną, możesz uzyskać dotację na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych. Środki możesz przeznaczyć m.in. na urządzenia, maszyny, lokale, budynki czy środki transportowe.

Dotacja unijna na stworzenie miejsca pracy — poznaj naszą ofertę

Jeśli planujesz zakupić maszyny bądź urządzenia do rozwoju Twojej firmy i tym samym zatrudnić pracownika, skorzystaj z dotacji na utworzenie miejsca pracy. Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek zostanie sporządzony w jak najlepszy sposób, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. Cały proces przyznania dotacji będzie pod ich nadzorem, a Ty zaoszczędzisz dużo czasu oraz stresu. Skonsultuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *