Zostaw to nam

Dotacje na targi krajowe i zagraniczne

Wykorzystaj szansę

Dotacje na targi

Dotacje unijne na targi zagraniczne mogą zostać przeznaczone na udział w imprezach międzynarodowych, których celem jest promocja krajowych produktów poza granicami. Jest to pomoc określana jako Internacjonalizacja, a jej celem jest wsparcie przedsiębiorstw w wejściu z produktami na nowe rynki. Nasza firma DUE Consulting oferuje wsparcie w pozyskaniu dotacji na targi zagraniczne. Tworzymy aplikacje o dofinansowanie ze źródeł unijnych oraz krajowych, w tym funduszy regionalnych i ogólnopolskich.

Internacjonalizacja

Klucz do rozwoju na rynku międzynarodowym

Dotacje na targi

Globalna ekspansja biznesu

Internacjonalizacja to proces, w którym firma wchodzi na rynki zagraniczne i dostosowuje się do międzynarodowych standardów. To podejście obejmuje wiele różnych działań, takich jak eksport produktów lub usług, nawiązywanie wspólnych przedsięwzięć, tworzenie sojuszy strategicznych, udzielanie licencji na swoje produkty, franchising oraz dokonywanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Wsparcie UE dla polskich przedsiębiorców

Celem internacjonalizacji jest umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu poza granicami swojego kraju i zapewnienie dalszego rozwoju. Internacjonalizacja jest jeden z modułów w ramach Ścieżki SMART, która jest częścią Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, gdzie budżet wynosi ok. 7,9 miliarda euro. 

Powiedz nam czym się zajmujesz

A my pomożemy Ci otrzymać dotację

Zaufaj ekspertom

z Due Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy firmom z różnych branż w znalezieniu odpowiednich programów finansowania oraz przygotowaniu profesjonalnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać dotacje UE na rozwój firmy.

Na co można wykorzystać dotacje unijne na targi?

Dotacje unijne na targi mogą być wykorzystane na różne cele związane z udziałem firmy lub organizacji w targach zagranicznych. Oto kilka przykładów wydatków, na które mogą pokryć dotacje unijne na targi zagraniczne:

  • Wynajem stoiska targowego:
  • Transport
  • Materiały promocyjne
  • Koszty udziału
  • Tłumaczenia i tłumaczy 
  • Wynajem sprzętu i technologii
  • Rejestracja i opłaty targowe 
  • Szkolenia i przygotowanie

 

DUE Consulting świadczy usługi polegające na kompleksowej wycenie wszystkich niezbędnych usług wymaganych do przygotowania wniosku o dotację na udział w targach zagranicznych 2023.

Pełne wsparcie na każdym etapie

01

Analiza pomysłu

Analiza pomysłu i ocena możliwości pozyskania dotacji

02

Koncepcja

Wybór optymalnej dotacji

Opracowanie koncepcji projektu i jej optymalizacja

03

Wniosek i umowa

Przygotowanie dokumentacji

Złożenie wniosku i ocena

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Zaufaj ekspertom z Due Consulting

Wiele możliwości

Pozyskiwanie dotacji na targi zagraniczne

Należy pamiętać, że pozyskanie dotacji unijnych na udział w targach zagranicznych nie jest łatwym procesem, wiąże się z licznymi wymaganiami formalnymi i przepisami.

Co należy przygotować do wniosku o dotację unijną na udział w targach?

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *