Zostaw to nam

Dotacje na szkolenia

Wykorzystaj szansę

Dotacje na szkolenia

Unia Europejska oferuje dotacje na szkolenia pracowników, aby podnieść ich kompetencje. Finansowane one są m.in. z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Za dotacje na szkolenia odpowiada Ścieżka SMART programu FENG, a dokładniej – Moduł Kompetencje. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej, jak pozyskać dotacje na szkolenia zawodowe.

Dotacje na szkolenia dla firm - pomożemy podnieść kompetencje Twoich pracowników

rozwój pracowników

Dotacje na szkolenia 2024 - dla kogo?

Dotacje na szkolenia dla osób pracujących są finansowane w ramach 1. Priorytetu programu FENG, którym głównymi odbiorcami są przedsiębiorcy: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps), a także konsorcja z udziałem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, np. organizacji badawczych. Te przedsiębiorstwa mogą również uzyskać wsparcie na szkolenie pracowników w konkursach regionalnych.

Powiedz nam czym się zajmujesz

A my pomożemy Ci otrzymać dotację

Zaufaj ekspertom

z Due Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy firmom z różnych branż w znalezieniu odpowiednich programów finansowania oraz przygotowaniu profesjonalnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać dotacje UE na rozwój firmy.

Dotacje na szkolenia pracowników 2024 - na jakie szkolenia pomożemy zdobyć środki?

Współpracując z naszą firmą, możesz zdobyć dotację na szkolenia pracowników 2024. Na jakie szkolenia będziesz mógł wydać przyznane środki? 

 

Otrzymaną dotację możesz przeznaczyć na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz osób zarządzających, z zakresu: 

 

 • prac B+R,
 • integralnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • internacjonalizacji, polityki klimatycznej,
 • cyfryzacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • obsługi infrastruktury badawczej,
 • sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.
 

Oprócz tego, dotacje na szkolenia zawodowe można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z udziałem w szkoleniach – podróże oraz koszty zakwaterowania. Sfinansowane może być nawet do 70% wydatków na szkolenia.

Pełne wsparcie na każdym etapie

01

Analiza pomysłu

Analiza pomysłu i ocena możliwości pozyskania dotacji

02

Koncepcja

Wybór optymalnej dotacji

Opracowanie koncepcji projektu i jej optymalizacja

03

Wniosek i umowa

Przygotowanie dokumentacji

Złożenie wniosku i ocena

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Zaufaj ekspertom z Due Consulting

Wiele możliwości

Na co można uzyskać dotacje dla przedsiębiorców?

Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz programów wsparcia finansowego dla firm, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarki i promowania innowacji.

Dotacje na rozwój działalności pozwalają na:

Oferujemy wypełnienie wniosku na dotacje na szkolenia pracowników 2024

Aby dotacja na szkolenia 2023 była przyznana, należy prawidłowo wypełnić wniosek. Ocenie podlega, czy wydatki w ramach modułu Kompetencje są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia przez wnioskodawcę działań. Ważne jest, aby ich wysokość była dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności inwestycyjnych. W aplikacji trzeba zawrzeć opis sposobu realizacji analizy rynku oraz wskazać źródła informacji wykorzystanych do ustalenia wartości poszczególnych kosztów.

 

Oprócz tego ocenie podlega również m.in. to, czy kwalifikowalność poszczególnych pozycji w budżecie jest zgodna z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, zgodność z KIS oraz zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

Wypełnienie wniosku o dotację na szkolenia pracowników 2024 jest trudnym zadaniem, w szczególności dla osoby bez doświadczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy firmy Due Consulting, która pozyskiwaniem dotacji zajmuje się na co dzień. 

Dotacja na szkolenia pracowników 2024 - skorzystaj z naszej oferty

Jeśli chcesz rozwijać swoje przedsiębiorstwo, a co za tym idzie – szkolić pracowników i zwiększać ich kompetencje, skorzystaj z możliwości, jakie dają dotacje na szkolenia 2024. Pozyskanie nowych kompetencji przez pracowników ma znaczący wpływ na potencjał firmy – zwiększa się efektywność i wydajność pracy, a personel rozwijający swoje kompetencje, pozwala firmie być bardziej konkurencyjną. Oferujemy pełne wsparcie w pozyskaniu dofinansowania. Doświadczony zespół pomoże Ci przejść przez cały proces ubiegania się o dotację, a Twoja firma zyska wykwalifikowanych pracowników.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *